พิเศษ

เทคโนเซล (เฟรย์)ฯ รักษ์โลกกับลามินา 12 ติดฟีล์มให้โลก


บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายฟีล์มกรองแสง ลามินา ร่วมมือกับกรมป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา ชมรมรถขับเคลื่อน 4 ล้อ กลุ่มกระทิงโทน คณะผู้บริหารศูนย์ตัวแทนจำหน่าย ประชาชนในพื้นที่ แฟนเพจ ลามินา และสื่อมวลชน จัดกิจกรรม โครงการรักษ์โลกกับลามินา 12 “ติดฟีล์มให้โลก” ปลูกพันธุ์พืช อาทิ เคี่ยมคะนอง การบูร สมอภิเภก มะเกลือ พะยูงเวียดนาม บนพื้นที่ 50 ไร่ ของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (หน่วยย่อย) อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

จันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เผยว่า โครงการนี้เป็นพันธกิจหลักในการดูแลใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการติดฟีล์มให้โลกของฟีล์มกรองแสง ลามินา โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ผืนป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้า เพื่อนำไปขยายพันธุ์ยังผืนป่าอื่นๆ ชะลอการเกิดภาวะโลกร้อน และสร้างสวนป่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่สำคัญ ปีนี้เป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โครงการรักษ์โลกกับลามินา ได้คืนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ให้ประเทศไทยไปแล้วกว่า 550 ไร่ และยังได้ขยายขอบเขตของโครงการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น เช่น สร้างโป่งเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า และปลูกปะการังเพื่อช่วยฟื้นฟูทะเลไทย ในโครงการที่ดำเนินการก่อนหน้านี้

 

โครงการรักษ์โลกกับลามินา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการรักษาสภาพทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักสิ่งแวดล้อม เกิดความหวงแหน และเล็งเห็นถึงความสำคัญของต้นไม้

 

สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นมาตลอด 20 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ คือ การเติบโตเคียงคู่สังคมไทย รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคม------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2562
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ahs2R

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน