สโมสรฟอร์มูลา

วิริยะประกันภัยฯ จัดประชุมตัวแทนทั่วประเทศ


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมตัวแทนวิริยะประกันภัยทั่วประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย เพื่อแถลงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวแทนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2562
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/10Tg9

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน