สโมสรฟอร์มูลา

ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่นฯ ลงนามความความเข้าใจกับ สหกรณ์แทกซี่


บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนา จำกัด เพื่อตกลงให้จองสิทธิซื้อรถยนต์ไฟฟ้า MINE SPA 1 และอะไหล่ จำนวน 3,500 คัน โดยจะนำไปจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้าง เพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ อีกทั้งยังตกลงใช้บริการชาร์จไฟฟ้าจากสถานีชาร์จ EA ANYWHERE------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2562
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ZNSCI

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน