สโมสรฟอร์มูลา

พีเอเอสเค กรุ๊ปฯ เปิดตัว YELLOWTIRE.COM


บริษัท พีเอเอสเค กรุ๊ป จำกัด เปิดตัวเวบไซท์พแลทฟอร์มเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ภายใต้ชื่อ www.yellowtire.com นำเสนอข้อมูลยางรถยนต์ทั้งในด้านราคา และคุณภาพ โดยมีการจัดการทดสอบยางด้วยระบบมาตรฐานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ระบบ BLIND TEST เพื่อความเป็นกลางและได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดจากกลุ่มผู้ทำการทดสอบ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2562
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/sqcDw

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน