ชีวิตอิสระ

เยือน “สกลนคร” ตามรอยวิถี แห่งสายบุญ


สกลนคร อีกหนึ่งจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนที่น่าไปเยือน เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ซ่อนตัวอยู่มากมาย รวมทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สมกับสมญานามเมือง 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ด้วยความครบเครื่องเช่นนี้ “ชีวิตอิสระ” จึงไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมเยือน

มุ่งสู่สกลนคร กับ ฮอนดา ซีอาร์-วี

 

DSC_8784

 • ทางหลวงหมายเลข 213 เป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่สกลนคร

 

จากนครพนม ผมย้อนกลับเส้นทางเดิม เพื่อมุ่งหน้าไปยัง จ. สกลนคร ระยะทาง 94 กม. ด้วยพาหนะคู่ใจที่เข้าขากันดีอย่าง ฮอนดา ซีอาร์-วี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตัวทอพ เครื่องยนต์เบนซิน รุ่น 5 ที่นั่ง

 

เราเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 22 ที่กำลังก่อสร้างต่อขยายเป็น 4 เลน จึงทำให้บางช่วงมีรถติดสะสมจากรถบรรทุก และรถทางการเกษตรที่วิ่งช้่า แต่ความที่เครื่องใหญ่ถึง 2.4 ลิตร 173 แรงม้า จึงให้กำลังเร่งแซงได้อย่างเหลือเฟือ และช่วงล่างที่ถูกเซทมาอย่างดี ทำให้รถมีเสถียรภาพในทางตรง และทางโค้ง สามารถควบคุมรถได้ดังใจ

 

 

แวะท่าแร่ ชมบ้านเก่าสไตล์ฝรั่งเศส

 

DSC_8243

 • ชมเรือนโบราณอายุ 100 ปี ที่บ้านท่าแร่

 

จากนครพนม ก่อนถึงตัวเมืองสกลนครประมาณ 20 กม. จะพบกับหมู่บ้านท่าแร่ที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในไทย และยังเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี

 

DSC_8234

 • คฤหาสน์อุดมเดชวัฒน์ ยังอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

 

ทันทีที่มาถึง ผมได้เห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมกับเวียดนามของบ้านเรือนโบราณอายุกว่า 100 ปี ที่เรียกว่า คฤหาสน์โสรินทร์ และคฤหาสน์อุดมเดชวัฒน์

 

DSC_8255

 • สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนาม

 

ชุมชนท่าแร่แห่งนี้ เกิดจากชาวเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในตัวเมืองสกลนครเมื่อปี 2427 สมัยนั้นมีบาทหลวงเกโก (มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส) เป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ แต่เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐ จึงได้รวมตัวกันย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่หมู่บ้านท่าแร่แห่งนี้ จนถึงปัจจุบัน

 

 

รับลมยามเย็น อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

 

DSC_8263

 • อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวสายพันธุ์ต่างๆ และเป็นแหล่งพักผ่อนของคนในจังหวัด

 

เลยหมู่บ้านท่าแร่ไปอีกนิด ก็จะถึงอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

อุทยานฯ แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติเมื่อปี 2553 และยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของคนในจังหวัด ความสวยงามอยู่ที่บึงบัวขนาดใหญ่ มีสะพานไม้สีแดงทอดยาวเชื่อมต่อกัน สามารถเดินชมดอกบัวได้รอบสระ ในยามเย็นจะมีลมพัดเอื่อยๆ ให้คลายร้อน และยังเป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย

 

 

พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง

 

DSC_8845

 • พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง

 

พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมือง

 

ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์แสน ที่ชาวสกลนครเคารพนับถือ ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำจากทองคำบริสุทธิ์หนัก 247 บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตั้งแต่พระกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม

 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาด ปราศจากอันตราย

 

 

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระตำหนักแห่งดอกไม้

 

DSC_8792

 • พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

 

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นบริเวณเทือกเขาภูพานตั้งแต่ปี 2518 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเลือกพื้นที่สร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง การตกแต่งภายในเขตพระราชฐาน ส่วนใหญ่เป็นแบบสมัยใหม่ที่เรียบหรู

 

พระตำหนักแห่งนี้นับเป็นสวรรค์ของคนรักต้นไม้ เนื่องจากเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับจากป่าภูพาน อาทิ ดุสิตา มณีเทวา และทิพย์เกสร ซึ่งจะมีดอกให้ชมเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทุกวัน

 

 

วัดถ้ำผาแด่น หินเทพศักดิ์สิทธิ์

 

DSC_8452

 • พระพุทธรูปหินแกะสลักปางประจำวันเกิด วัดถ้ำผาแด่น

 

วัดถ้ำผาแด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม แต่เนื่องจากตัววัดอยู่บนเขาสูง และมีที่จอดรถน้อย จึงต้องมีรถสองแถวบริการรับ/ส่งจากด้านล่าง

 

DSC_8504

 • วัดถ้ำผาแด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ในหมู่นักท่องเที่ยวสายบุญ

 

วัดแห่งนี้มีความสวยงามจากสวนธรรมชาติที่ร่มรื่น และผลงานแกะสลักหินทรายที่น่าทึ่ง โดยเฉพาะภาพแกะสลักหินทรายพระพุทธสีหไสยาสน์ยาว 19 ม. ที่พุทธศาสนิกชนที่มาเยือนต้องกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธรูปหินแกะสลักปางประจำวันเกิด และรูปแกะสลักอื่นๆ อีกมากมายให้กราบไหว้บูชา และยังสามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองสกลนคร และทะเลสาบหนองหารได้อย่างชัดเจนแบบ 180 องศาอีกด้วย

 

 

วัดป่าสุทธาวาส สถานที่ที่มีแต่ความสงบ

 

DSC_8313

 • วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นมาจำพรรษา

 

วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพระเกจิดังสายวิปัสสนากรรมฐานมาจำพรรษา ชมพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่น ที่สร้างจากสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ภายในจัดแสดงรูปหล่อเหมือนจริงในท่านั่งสมาธิของหลวงปู่มั่น และมีตู้กระจกยกฐานสูงปูด้วยหินอ่อน บรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว รอบๆ พิพิธภัณฑ์ยังมีเครื่องอัฐบริขารต่างๆ รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่าน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวัตรปฏิบัติตลอดช่วงชีวิต

 

 

พญาเต่างอย ใกล้หวยออกยิ่งคึกคัก

 

DSC_8646

 • พญาเต่างอย ดึงดูดนักเสี่ยงโชคจากทั่วสารทิศ

 

สถานที่แห่งนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงใกล้วันหวยออก จะมีนักเสี่ยงโชคจากทั่วทุกสารทิศ เข้ามาสักการะบูชาขอโชคลาภจากรูปปั้นพญาเต่างอยกันล้นหลาม แถมศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง จินตหรา พูนลาภ ยังนำเพลง “เต่างอย” มาร้องจนฮิทติดหูกันทั่วบ้านทั่วเมือง

 

DSC_8633

 • พญาเต่างอย สถานที่แห่งนี้มาได้ทุกเพศทุกวัย

 

DSC_8682

 • เจ้าหน้าที่จะจัดสถานที่สำหรับบูชาไว้ให้

 

DSC_8705

 • ลำน้ำพุง ในสมัยก่อนมีเต่ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

 

ตำนานเล่าว่า เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน ไทยทำสงครามกับลาว ลาวพ่ายแพ้จึงถูกต้อนเข้ามาอยู่ฝั่งไทยบริเวณลำน้ำพุงซึ่งมีเต่าอยู่จำนวนมาก และตั้งชื่อว่า “บ้านเต่างอย” ต่อมาภาครัฐได้สร้างรูปปั้นเต่างอยขึ้น ใครที่มากราบไหว้ส่วนใหญ่จะได้โชคลาภกลับไป จึงเชื่อกันว่า ถ้าใครได้มากราบไหว้ จะทำให้อายุยืนยาว และมีโชคมีลาภ

 

DSC_8631

 • เครื่องสักการะมีธูปเทียน น้ำแดง และผักบุ้ง

 

DSC_8659

 • สินค้าที่ระลึกมีให้เลือกมากมายหลากหลาย

 

การสักการะ จะมีชาวบ้านจัดชุดบูชาใส่ตะกร้าเตรียมไว้ ในนั้นมีธูปเทียนบูชา น้ำแดง แตงกวา และที่ขาดไม่ได้ คือ ผักบุ้ง เมื่อสักการะเสร็จก็สามารถเดินหาเลขเด็ดรอบๆ รูปปั้นได้ โดยมีเสียงเพลง “เต่างอย” คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลา สามารถเสี่ยงโชคได้ตามแผงลอทเตอรีนับ 10 เจ้าได้เลย

 

 

แผนที่เส้นทาง

 

map

 

 

ที่กิน

 

bed

 

มาเยือนถิ่นสกลนครทั้งที ไม่น่าพลาดที่จะรับประทานเนื้อย่างโคขุน ผมเลือกร้าน “เตาถ่าน โคขุนโพนยางคำ” เพราะเป็นร้านดังในจังหวัด ที่มีเนื้อเกือบทุกส่วนให้เลือกรับประทาน ผมสั่ง เสือร้องไห้ หนอก ขาลาย ลูกมะพร้าว และเนื้ออีกหลายส่วน เนื้อที่นี่มีความหอม และไม่เหนียว โดยเฉพาะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรของทางร้าน บอกได้เลยว่ามันเยี่ยมมาก !

 

 

ที่นอน

 

DSC_8370

 

ที่พักมีมากมาย ผมเลือก “กินรี รีสอร์ท” เนื่องจากเป็นบ้านพักเรือนไทยที่สวยงาม ห้องใหญ่มาก และอยู่ในเส้นทางไปวัดถ้ำผาแด่น เราสามารถไปวัดในตอนเช้าได้เลย ที่พักแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งเครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ ตู้เย็น และทีวี ในราคาเพียงคืนละ 600 บาทเท่านั้น

 

 

ขอขอบคุณ

 

DSC_7300

 

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนรถ ฮอนดา ซีอาร์-วี เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2562
คอลัมน์ : ชีวิตอิสระ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KsHTO
เพิ่มเพื่อน