ข่าวมหกรรมฯ

“ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผลประกวด มอบรางวัลเยาวชน


มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผล และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2561 รวมกว่า 100 คน ขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เผยว่า “กิจกรรมการประกวดของมูลนิธิฯ ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ประกวดเรียงความ 2. ประกวดร้องเพลง 3. ประกวดวาดภาพศิลปะ และ 4. ประกวดวีดีโอคลิพ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะรวม 65 รางวัล กว่า 100 คน โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินปีนี้ รวมทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้ “ใสสะอาด” ต่อไป”

 

“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 4 ประเภทกว่า 2,000 ชิ้น ทุกชิ้นมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวีดีโอคลิพ ซึ่งแบ่งการตัดสินเป็น 2 ระดับ เพื่อให้เยาวชนได้แข่งขันในช่วงวัยที่เหมาะสม”

 

ผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ มีดังนี้

 

 

1. ประกวดเรียงความหัวข้อ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”

 

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ดญ. ภัคจิรา วอนปลอบ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหานคร

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ กัญญาวีร์ บุญมา โรงเรียน เซนต์โยเซฟแม่ระมาด จ. ตาก

 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นพพล เหนือเกาะหวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ. จันทบุรี

 

 

2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง

 

2.1 เพลง “คิดดี ทำดี”

 

ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ ดญ. รัสริณณ์ พัฒนพลวิชิญ์ โรงเรียนมารีย์ วิทยา (นนทบุรี) จ. นนทบุรี ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัดอัมพวา กรุงเทพมหานคร

 

2.2 เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว ได้แก่ ดญ. ปริณดา ทองกลิ่น โรงเรียนศิริวิทยา จ. สมุทรปราการ

 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ วรางคณา ครองยุติ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี

 

 

3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

 

ระดับปฐมวัย หัวข้อ “คนดีมีวินัย” ได้แก่ ดญ. ศรัณย์รัชต์ พิศรูป โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า เสริมสร้างสติปัญญาให้ยั่งยืน” ได้แก่ ดญ. วิชญาดา ชาวเวียง โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) กรุงเทพมหานคร

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า เสริมสร้างสติปัญญาให้ยั่งยืน” ได้แก่ อนันท์ วงษ์ศิลป์ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” จ. ชลบุรี

 

 

4. ประกวดวีดีโอคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

 

หัวข้อ “คด (แต่ไม่) โกง”

 

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีม SJ PRODUCTION โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ. อุดรธานี

 

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม RIMNEE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

 

ติดตามผลการประกวด และกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th และ www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2562
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Dlpel

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน