บทความ

ปี 2561 ล้านแตกอีกครั้ง


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือนธันวาคม ’61 กับ ’60

ตลาดโดยรวม + 8.9 %
รถยนต์นั่ง – 6.4 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 7.7 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 66.0 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 21.5 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 8.7 %
อื่นๆ + 11.9 %

 

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม ’61 กับ ’60

ตลาดโดยรวม + 19.5 %
รถยนต์นั่ง + 15.1 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 32.2 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 11.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 22.1 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 22.4 %
อื่นๆ + 3.0 %

 

เดือนธันวาคม 2561 ทั้งเดือนมีการซื้อขายรถยนต์ใหม่ทุกยี่ห้อเกิดขึ้นรวมทั้งหมด 113,581 คัน เพิ่มขึ้นกว่าในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ 8.9 % ยอดจำหน่ายสูงสุด ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เป็นรถยนต์จากค่าย โตโยตา มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 31,060 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 27.3 % ตามด้วยรถยนต์จากค่าย อีซูซุ จำหน่ายได้รวม 21,923 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 19.3 % ค่าย ฮอนดา จำหน่ายได้รวม 13,289 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 11.7 % ค่าย มิตซูบิชิ จำหน่ายได้รวม 9,276 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.2 % และค่าย นิสสัน จำหน่ายได้รวม 8,258 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.3 %

 

ส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายของปี 2561 ปรากฏว่าทะลุผ่าน 1,000,000 คันไปอีกครั้ง และเป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ยานยนต์ไทยด้วย โดยมีตัวเลขยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้น 19.5 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายรวมทั้งปี 2560

 

สำหรับรถยนต์ 5 ยี่ห้อที่ทำยอดจำหน่ายได้สูงสุดในปี 2561 ที่ผ่านไป ประกอบด้วย อันดับ 1 โตโยตา 314,498 คัน เพิ่มขึ้น 31.3 % คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 30.2 % อันดับ 2 อีซูซุ จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 177,864 คัน เพิ่มขึ้น 10.8 % ส่วนแบ่งการตลาด 17.1 % อันดับ 3 ฮอนดา จำหน่ายรวมทั้งสิ้น 128,290 คัน เพิ่มขึ้น 0.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 12.3 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 84,560 คัน เพิ่มขึ้น 21.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.1 % และอันดับ 5 นิสสัน 72,394 คัน เพิ่มขึ้น 21.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 6.9 %

 

พิคอัพ 4×2 เดือนธันวาคม มียอดจำหน่ายรวมทั้งหมด 47,868 คัน เพิ่มขึ้น 21.5 % เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2560 แชมพ์ประจำเดือนสุดท้ายของปียังคงเป็น อีซูซุ ที่กวาดยอดจำหน่ายไปได้ 17,971 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 37.5 % ตามด้วย โตโยตา 14,996 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 31.3 % ฟอร์ด จำหน่ายได้ 4,409 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.2 % มิตซูบิชิ 4,036 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.4 % และนิสสัน 2,810 คัน ส่วนแบ่งตลาด 5.9 % รวมยอดจำหน่ายรถพิคอัพ 4×2 ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ปี 2561 ปรากฏว่ามีตัวเลขรวมอยู่ที่ 411,994 คัน เพิ่มขึ้น 22.1 % เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี 2560 แชมพ์ พิคอัพจำหน่ายขายดีที่สุดประจำปี 2561 ตกเป็นของ อีซูซุ 142,660 คัน เพิ่มขึ้น 12.1 % เมื่อเทียบกับปี 2560 และได้ส่วนแบ่งการตลาดไปครองที่ 34.6 % โตโยตา ตามมาเป็นอันดับที่ 2 จำหน่ายได้ 129,756 คัน เพิ่มขึ้น 38.7 % ส่วนแบ่งการตลาด 31.5 % อันดับ 3 ฟอร์ด 48,901 คัน เพิ่มขึ้น 23.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 11.9 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 36,601 คัน เพิ่มขึ้น 23.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.9 % และอันดับ 5 นิสสัน 24,331 คัน เพิ่มขึ้น 23.3 % ส่วนแบ่งการตลาด 5.9 %

 

พิคอัพประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ เดือนธันวาคม ปี 2561 มียอดจำหน่ายรวมกันทั้งสิ้น 4,004 คัน เพิ่มขึ้น 8.7 % จากเดือนธันวาคม ปี 2560 ยอดจำหน่ายสูงสุดเป็นของ โตโยตา จำหน่ายได้ 2,109 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 52.7 % ตามด้วย อีซูซุ 794 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 19.8 % ต่อด้วย ฟอร์ด 528 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 13.2 % มิตซูบิชิ 465 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 11.6 % และนิสสัน 74 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 1.8 % รวมตัวเลขยอดจำหน่ายของตลาดนี้อยู่ที่ 39,223 คัน เพิ่มขึ้น 22.4 % เมื่อเทียบกับตัวเลขของทั้งปี 2560 แชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดในบรรดาพิคอัพ 4×4 ทั้งหมด ได้แก่ โตโยตา มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 21,172 คัน เป็นยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 28.7 % ส่วนแบ่งการตลาด 54.0 % อันดับ 2 อีซูซุ 6,918 คัน เพิ่มขึ้น 6.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 17.6 % อันดับ 3 ฟอร์ด 6,625 คัน เพิ่มขึ้น 30.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 16.9 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ ยอดจำหน่ายรวม 3,383 คัน เพิ่มขึ้น 19.7 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.6 % และอันดับ 5 นิสสัน 785 คัน เพิ่มขึ้น 9.2 % ส่วนแบ่ง 2.0 %

 

mart 4wh 1904

 

รถเอสยูวี เดือนธันวาคม ปี 2561 มียอดจำหน่ายรวมกันทั้งสิ้น 15,743 คัน เป็นตัวเลขยอดจำหน่ายที่สูงกว่าเดือนธันวาคม ปี 2560 อยู่ 7.7 % ประกอบด้วย โตโยตา 3,778 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 24.0 % ฮอนดา 3,478 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 22.1 % เอมจี 1,701 คัน รับส่วนแบ่งการตลาดไป 10.8 % มาซดา จำหน่ายได้ 1,502 คัน ถือส่วนแบ่งการตลาดที่ 9.5 % และอันดับที่ 5 มิตซูบิชิ จำหน่ายได้ 1,486 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.4 % ยอดรวมทั้งปี 2561 มีทั้งสิ้น 141,421 คัน เทียบกับตัวเลขยอดจำหน่ายของปี 2560 แล้วเพิ่มมากขึ้นถึง 32.2 % แชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดปี 2561 ได้แก่ โตโยตา โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 42,075 คัน ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นถึง 79.3 % ครองส่วนแบ่งการตลาด 29.8 % อันดับ 2 ฮอนดา 27,354 คัน เพิ่มขึ้น 2.8 % ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 19.3 % อันดับ 3 เอมจี 16,707 คัน เพิ่มขึ้นถึง 439.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 11.8 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 12,982 คัน ปรับตัวลดลง 10.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 9.2 % และอันดับ 5 อีซูซุ จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,554 คัน เพิ่มขึ้น 1.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.9 %

 

ในภาคส่วนของรถเอมพีวี เดือนธันวาคมของปี 2561 มีตัวเลขยอดจำหน่ายรวมทั้งตลาดอยู่ที่ 3,462 คัน เพิ่มขึ้นถึง 66.0 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายเดือนธันวาคม ปี 2560 ซึ่งแน่นอนตัวเลขที่ปรับตัวสูงขึ้นมากนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากคอมแพคท์เอมพีวีตัวใหม่ของ มิตซูบิชิ นั่นเอง โดยเดือนธันวาคมนี้ยังทำตัวเลขยอดจำหน่ายให้ มิตซูบิชิ ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 1 ในเดือนส่งท้ายปีอีกด้วย โดยจำหน่ายได้ 1,593 คัน คิดเป็น 46.0 % ของยอดจำหน่ายทั้งตลาด ตามด้วย ฮอนดา 786 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 22.7 % โตโยตา ยอดจำหน่าย 722 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 20.9 % เกีย 222 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.4 % และอันดับ 5 ซูซูกิ จำหน่ายได้ 92 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 2.7 % รวมตลอดทั้งปี 2561 ตลาดนี้มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 22,644 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 11.9 % แชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดเป็นของ โตโยตา จากยอดจำหน่ายรวมทั้งปี 7,631 คัน เป็นตัวเลขที่ปรับตัวลดลง 19.1 % มีส่วนแบ่งการตลาด 33.7 % ตามด้วย ฮอนดา 7,225 คัน ลดลง 17.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 31.9 % มิตซูบิชิ 5,509 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 24.3 % เกีย 1,443 คัน เพิ่มขึ้น 63.8 % ส่วนแบ่งการตลาด 6.4 % และอันดับ 5 ซูซูกิ ยอดจำหน่ายรวม 4 95 คัน ลดลง 36.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 2.2 %

 

รถยนต์ประเภทอื่นๆ ยกเว้นรถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2561 จำหน่ายรวม 5,067 คัน เพิ่มขึ้น 11.9 % ยอดจำหน่ายรวมปี 2561 อยู่ที่ 44,026 คัน เพิ่มขึ้น 3.0 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2562
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KLUlK
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th