วิถีตลาดรถยนต์

ปี 2561 ล้านแตกอีกครั้ง


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือนธันวาคม ’61 กับ ’60

ตลาดโดยรวม + 8.9 %
รถยนต์นั่ง – 6.4 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 7.7 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 66.0 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 21.5 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 8.7 %
อื่นๆ + 11.9 %

 

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม ’61 กับ ’60

ตลาดโดยรวม + 19.5 %
รถยนต์นั่ง + 15.1 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 32.2 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 11.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 22.1 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 22.4 %
อื่นๆ + 3.0 %

 

เดือนธันวาคม 2561 ทั้งเดือนมีการซื้อขายรถยนต์ใหม่ทุกยี่ห้อเกิดขึ้นรวมทั้งหมด 113,581 คัน เพิ่มขึ้นกว่าในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ 8.9 % ยอดจำหน่ายสูงสุด ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เป็นรถยนต์จากค่าย โตโยตา มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 31,060 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 27.3 % ตามด้วยรถยนต์จากค่าย อีซูซุ จำหน่ายได้รวม 21,923 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 19.3 % ค่าย ฮอนดา จำหน่ายได้รวม 13,289 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 11.7 % ค่าย มิตซูบิชิ จำหน่ายได้รวม 9,276 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.2 % และค่าย นิสสัน จำหน่ายได้รวม 8,258 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 7.3 %

 

ส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายของปี 2561 ปรากฏว่าทะลุผ่าน 1,000,000 คันไปอีกครั้ง และเป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ยานยนต์ไทยด้วย โดยมีตัวเลขยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้น 19.5 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายรวมทั้งปี 2560

 

สำหรับรถยนต์ 5 ยี่ห้อที่ทำยอดจำหน่ายได้สูงสุดในปี 2561 ที่ผ่านไป ประกอบด้วย อันดับ 1 โตโยตา 314,498 คัน เพิ่มขึ้น 31.3 % คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 30.2 % อันดับ 2 อีซูซุ จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 177,864 คัน เพิ่มขึ้น 10.8 % ส่วนแบ่งการตลาด 17.1 % อันดับ 3 ฮอนดา จำหน่ายรวมทั้งสิ้น 128,290 คัน เพิ่มขึ้น 0.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 12.3 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 84,560 คัน เพิ่มขึ้น 21.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.1 % และอันดับ 5 นิสสัน 72,394 คัน เพิ่มขึ้น 21.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 6.9 %

 

พิคอัพ 4×2 เดือนธันวาคม มียอดจำหน่ายรวมทั้งหมด 47,868 คัน เพิ่มขึ้น 21.5 % เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2560 แชมพ์ประจำเดือนสุดท้ายของปียังคงเป็น อีซูซุ ที่กวาดยอดจำหน่ายไปได้ 17,971 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 37.5 % ตามด้วย โตโยตา 14,996 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 31.3 % ฟอร์ด จำหน่ายได้ 4,409 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.2 % มิตซูบิชิ 4,036 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.4 % และนิสสัน 2,810 คัน ส่วนแบ่งตลาด 5.9 % รวมยอดจำหน่ายรถพิคอัพ 4×2 ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ปี 2561 ปรากฏว่ามีตัวเลขรวมอยู่ที่ 411,994 คัน เพิ่มขึ้น 22.1 % เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี 2560 แชมพ์ พิคอัพจำหน่ายขายดีที่สุดประจำปี 2561 ตกเป็นของ อีซูซุ 142,660 คัน เพิ่มขึ้น 12.1 % เมื่อเทียบกับปี 2560 และได้ส่วนแบ่งการตลาดไปครองที่ 34.6 % โตโยตา ตามมาเป็นอันดับที่ 2 จำหน่ายได้ 129,756 คัน เพิ่มขึ้น 38.7 % ส่วนแบ่งการตลาด 31.5 % อันดับ 3 ฟอร์ด 48,901 คัน เพิ่มขึ้น 23.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 11.9 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 36,601 คัน เพิ่มขึ้น 23.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.9 % และอันดับ 5 นิสสัน 24,331 คัน เพิ่มขึ้น 23.3 % ส่วนแบ่งการตลาด 5.9 %

 

พิคอัพประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ เดือนธันวาคม ปี 2561 มียอดจำหน่ายรวมกันทั้งสิ้น 4,004 คัน เพิ่มขึ้น 8.7 % จากเดือนธันวาคม ปี 2560 ยอดจำหน่ายสูงสุดเป็นของ โตโยตา จำหน่ายได้ 2,109 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 52.7 % ตามด้วย อีซูซุ 794 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 19.8 % ต่อด้วย ฟอร์ด 528 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 13.2 % มิตซูบิชิ 465 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 11.6 % และนิสสัน 74 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 1.8 % รวมตัวเลขยอดจำหน่ายของตลาดนี้อยู่ที่ 39,223 คัน เพิ่มขึ้น 22.4 % เมื่อเทียบกับตัวเลขของทั้งปี 2560 แชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดในบรรดาพิคอัพ 4×4 ทั้งหมด ได้แก่ โตโยตา มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 21,172 คัน เป็นยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 28.7 % ส่วนแบ่งการตลาด 54.0 % อันดับ 2 อีซูซุ 6,918 คัน เพิ่มขึ้น 6.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 17.6 % อันดับ 3 ฟอร์ด 6,625 คัน เพิ่มขึ้น 30.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 16.9 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ ยอดจำหน่ายรวม 3,383 คัน เพิ่มขึ้น 19.7 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.6 % และอันดับ 5 นิสสัน 785 คัน เพิ่มขึ้น 9.2 % ส่วนแบ่ง 2.0 %

 

mart 4wh 1904

 

รถเอสยูวี เดือนธันวาคม ปี 2561 มียอดจำหน่ายรวมกันทั้งสิ้น 15,743 คัน เป็นตัวเลขยอดจำหน่ายที่สูงกว่าเดือนธันวาคม ปี 2560 อยู่ 7.7 % ประกอบด้วย โตโยตา 3,778 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 24.0 % ฮอนดา 3,478 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 22.1 % เอมจี 1,701 คัน รับส่วนแบ่งการตลาดไป 10.8 % มาซดา จำหน่ายได้ 1,502 คัน ถือส่วนแบ่งการตลาดที่ 9.5 % และอันดับที่ 5 มิตซูบิชิ จำหน่ายได้ 1,486 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.4 % ยอดรวมทั้งปี 2561 มีทั้งสิ้น 141,421 คัน เทียบกับตัวเลขยอดจำหน่ายของปี 2560 แล้วเพิ่มมากขึ้นถึง 32.2 % แชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดปี 2561 ได้แก่ โตโยตา โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 42,075 คัน ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นถึง 79.3 % ครองส่วนแบ่งการตลาด 29.8 % อันดับ 2 ฮอนดา 27,354 คัน เพิ่มขึ้น 2.8 % ได้ส่วนแบ่งการตลาดไป 19.3 % อันดับ 3 เอมจี 16,707 คัน เพิ่มขึ้นถึง 439.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 11.8 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 12,982 คัน ปรับตัวลดลง 10.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 9.2 % และอันดับ 5 อีซูซุ จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,554 คัน เพิ่มขึ้น 1.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 8.9 %

 

ในภาคส่วนของรถเอมพีวี เดือนธันวาคมของปี 2561 มีตัวเลขยอดจำหน่ายรวมทั้งตลาดอยู่ที่ 3,462 คัน เพิ่มขึ้นถึง 66.0 % เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายเดือนธันวาคม ปี 2560 ซึ่งแน่นอนตัวเลขที่ปรับตัวสูงขึ้นมากนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากคอมแพคท์เอมพีวีตัวใหม่ของ มิตซูบิชิ นั่นเอง โดยเดือนธันวาคมนี้ยังทำตัวเลขยอดจำหน่ายให้ มิตซูบิชิ ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 1 ในเดือนส่งท้ายปีอีกด้วย โดยจำหน่ายได้ 1,593 คัน คิดเป็น 46.0 % ของยอดจำหน่ายทั้งตลาด ตามด้วย ฮอนดา 786 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 22.7 % โตโยตา ยอดจำหน่าย 722 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 20.9 % เกีย 222 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.4 % และอันดับ 5 ซูซูกิ จำหน่ายได้ 92 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 2.7 % รวมตลอดทั้งปี 2561 ตลาดนี้มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 22,644 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 11.9 % แชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดเป็นของ โตโยตา จากยอดจำหน่ายรวมทั้งปี 7,631 คัน เป็นตัวเลขที่ปรับตัวลดลง 19.1 % มีส่วนแบ่งการตลาด 33.7 % ตามด้วย ฮอนดา 7,225 คัน ลดลง 17.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 31.9 % มิตซูบิชิ 5,509 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 24.3 % เกีย 1,443 คัน เพิ่มขึ้น 63.8 % ส่วนแบ่งการตลาด 6.4 % และอันดับ 5 ซูซูกิ ยอดจำหน่ายรวม 4 95 คัน ลดลง 36.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 2.2 %

 

รถยนต์ประเภทอื่นๆ ยกเว้นรถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2561 จำหน่ายรวม 5,067 คัน เพิ่มขึ้น 11.9 % ยอดจำหน่ายรวมปี 2561 อยู่ที่ 44,026 คัน เพิ่มขึ้น 3.0 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2562
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KLUlK

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน