พิเศษ

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบแบบสอบถามนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS ประจำปี 2561


กล้องติดรถยนต์ PROOF CAR RECORDER PF100 จำนวน 1 รางวัล

ทัศน์ชาย วรชื่นสกุล กรุงเทพฯ

 

ตุ๊กตา “CHIBI” จาก TOYOTA จำนวน 10 รางวัล

ปรีชาญ เดชศรี กรุงเทพฯ

ไพรัช หาญจริยากูล จ. สุราษฎร์ธานี

วสุ พหุโล จ. ชลบุรี

ธีรพันธ์ พลายสังข์ จ. พิษณุโลก

สฤษฏ์สุข นวลศรีดี กรุงเทพฯ

ทวี ปกรณ์รัตน์ จ. น่าน

ชาญวิทย์ กราบกราน จ. ระยอง

สัญฌา แสงเรืองอ่อน กรุงเทพฯ

พัชรี ประวิตรภิญโญ กรุงเทพฯ

อนวัช ทองปุย จ. ฉะเชิงเทรา

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกล้องติดรถยนต์ PROOF CAR RECORDER รุ่น PF100 จะต้องเป็นผู้เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง เพื่อขอรับรางวัล ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อกลับ มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลตุ๊กตา CHIBI จาก TOYOTA ทางนิตยสารจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจัดส่งให้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 

* ติดต่อสอบถามของรางวัลได้ที่ หทัยชนก โกญจนาท โทร. 0-2641-8444 ต่อ 506------------------------------
เรื่องโดย : แอลเอนนิวส์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2562
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5prUU

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน