ตีฆ้องร้องป่าว

ไทยบริดจสโตนฯ มอบสนามกีฬาอเนกประสงค์


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด มอบสนามกีฬาอเนกประสงค์ จากงบประมาณกิจกรรม CHASE YOUR DREAM RUN ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ พร้อมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง จ. ราชบุรี------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2562
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xoTRp

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน