สโมสรฟอร์มูลา

เอสโซ่ (ประเทศไทย)ฯ สนับสนุน 2 ทีมแข่งมอเตอร์สปอร์ท


ปาจรีย์ มีกังวาล ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เอสโซ และโมบิล สนับสนุนทีมแข่ง บีควิค เรซิง และ เอเอเอส มอเตอร์สปอร์ท ในงาน THAILAND SUPER SERIES อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิท จ. บุรีรัมย์------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2562
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/vOIEl
เพิ่มเพื่อน