สโมสรฟอร์มูลา

ศรีอยุธยา แคปปิตอลฯ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น


บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศกับกลุ่มอลิอันซ์ฯ รวมถึงการร่วมลงมติให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2562
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8YgdE
เพิ่มเพื่อน