สโมสรฟอร์มูลา

อีซูซุ เปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด เปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดที่ 18 “ของขวัญจากความพอเพียง”

 

อีซูซุ มีความเชื่อเสมอมาว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น ของขวัญอันล้ำค่าที่สามารถนํามาปรับใช้ได้ในการดําเนินชีวิต จึงได้ร่วมมือ กับเมเจอร์ ซีเนเพลกซ์ กรุพ จัดทําภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุดที่ 18 ของขวัญจากความพอเพียง” นี้เป็นเรื่องราวของ วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ นักธุรกิจที่เคยเผชิญมรสุมใหญ่จากวิกฤตต้มยํากุ้งในปี 2540 แต่กลับมองเห็นโอกาสที่จะพลิกสู่หนทางรอดอย่างยั่งยืน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้เป็นมรดกแก่สังคมไทย นํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน จนสามารถนําพาองค์กรก้าวสู่การยอมรับระดับโลก ด้วยเคล็ดลับเพียง 3 คํา ในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางพระราชดําริ นั่นคือ “สมดุล ความสุข ความรัก” ทําให้ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จํากัด เป็นต้นแบบ “องค์กรแห่งความสุข” สอดคล้องกับแนวคิด “อีซูซุ พลังดี…เปลี่ยนโลก” จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ที่สืบสานศาสตร์แห่งพระราชา จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เข้าใจ และสามารถนําแนวทางความพอเพียงมาปรับใช้เป็นของขวัญให้แก่ตนเองเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต

 

ร่วมสัมผัสความพอเพียงในองค์กรแห่งความสุข ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุด ของขวัญจากความพอเพียง ณ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีเนเพลกซ์ กรุพ ทั่วประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร ทดสอบ ฉบับเดือน มกราคม ปี 2562
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cnRxQ
เพิ่มเพื่อน