MR. MOTOR EXPO

2 ขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ


หากรถของเราเกิดอุบัติเหตุ ควรทำอะไรเป็นอันดับแรกๆ MR. MOTOR EXPO ขอแนะนำวิธีปฏิบัติดังนี้

1. ถ่ารูปเป็นหลักฐาน

ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูก หรือผิด อันดับแรกต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ทั้งรถเรา และรถคู่กรณี โดยเน้นตำแหน่งการชน ทะเบียนรถ ความเสียหาย รอยเบรค ฯลฯ และควรถ่ายรูปไว้หลายๆ มุม เพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่ความเห็นไม่ตรงกัน

 

2. โทรศัพท์เรียกประกัน และจอดในที่ปลอดภัย

รถที่ทำประกันความเสียหาย ไม่ว่าจะชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 ให้โทรเรียกตัวแทนจากประกัน สามารถโทรเรียกตำรวจในท้องที่มาไกล่เกลี่ยแทนได้ระหว่างรอประกัน ควรเปิดไฟฉุกเฉินหรือทำสัญญาณเตือนให้รถคันหลังได้รู้ จะได้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าตกลงกับคู่กรณีได้ ให้รีบย้ายรถไปจอดในที่ปลอดภัย เช่น ไหล่ทางด้านซ้าย เป็นต้น------------------------------
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2561
คอลัมน์ : MR. MOTOR EXPO
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/26mP3
เพิ่มเพื่อน