สโมสรฟอร์มูลา

สยามมิชลินฯ พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคนิค


บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ WORK INTEGRATED LEARNING หรือ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อสอบสนองนโยบายของรัฐบาล------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2561
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/RfDg0
เพิ่มเพื่อน