สโมสรฟอร์มูลา

ทาทา สนับสนุน DRIVE ACROSS ASIA 2018


บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนโครงการ DRIVE ACROSS ASIA 2018 ด้วยการส่งรถพิคอัพ ทาทา ซีนอน 4 ประตู จำนวน 3 คัน เข้าร่วมการเดินทาง ระหว่าง ไทย เมียนมาร์ และอินเดีย ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเปิดเส้นทางใหม่ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่าง 3 ประเทศ เชื่อมความสัมพันธ์------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2561
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8Ibej
เพิ่มเพื่อน