สโมสรฟอร์มูลา

สถาบันยานยนต์ ฉลองครบรอบ 20 ปี


สถาบันยานยนต์จัดงาน “20 ปี สถาบันยานยนต์ กับทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”4

 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จนก้าวเป็นผู้ผลิตอันดับ 12 ของโลก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการข้ามชาติใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ถึง 24 ราย เป็นรถยนต์ 17 ราย รถจักรยานยนต์ 7 ราย ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์กว่า 2,000 ราย ในความสำเร็จนี้ สถาบันยานยนต์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนข้อมูลการวิจัยต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐได้นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ นับเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ที่สถาบันยานยนต์ จะทวีบทบาทการทำงานร่วมกันกับภาครัฐ ผู้ผลิตยานยนต์ต่างๆ ตลอดจนภาคการศึกษา เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมเป็นศูนย์ข้อมูล และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการก่อตั้ง ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หรือ NEXT GENERATION AUTOMOTIVE RESEARCH CENTER------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2561
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KdeHb
เพิ่มเพื่อน