สโมสรฟอร์มูลา

มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)ฯ เปิดหลักสูตร เครื่องยนต์ไฮบริด


สถาบัน มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์ (MAT) ในเครือ บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ เอมจีซี-เอเชีย จัดงาน เปิดหลักสูตรเครื่องยนต์ไฮบริด

 

สถาบัน มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง เซนเตอร์ (MAT) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เน้นการเรียนรู้กับอุปกรณ์จริงของรถยนต์ ผ่านหลักสูตรหลากหลาย เช่น เครื่องยนต์ ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเบรค ล่าสุด ระบบเครื่องยนต์ไฮบริด โดยเป็นเครื่องยนต์ไฺฮบริดครบชุด รวมมูลค่าสื่อการสอนทั้งหมดกว่า 20 ล้านบาท

 

เครื่องยนต์ไฮบริด ที่นำมาสอนครั้งนี้ คือ IMA (INTEGRATED MOTOR ASSIST) ของรถยนต์ ฮอนดา แจซ ไฮบริด โดยนำเครื่องยนต์ทั้งระบบ ติดตั้งบนแท่นล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ปกติ ด้านบนติดตั้งมาตรวัดแบบเดียวกับที่อยู่ในรถ

 

นอกจากหลักสูตรเครื่องยนต์ไฮบริด MAT ยังมีสื่อการสอนอื่นๆ อีก เช่น เครื่องจำลองระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ ระบบเบรค ระบบปรับอากาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้นำรถจริงมาจอดในห้องเรียน เพื่อสร้างความคุ้นเคย หรือการเรียนรู้ในระบบต่างๆ ในส่วนที่เข้าถึงยาก------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2561
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6M4Lv
เพิ่มเพื่อน