แนะนำเครื่องเสียง

ACCESSORIES HELIX รุ่น DSP PRO


อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง หรือ ดิจิทอล ซิกแนล พโรเซสเซอร์ ที่ออกแบบและผลิตในประเทศเยอรมนี วงจรภายในใช้ตัวประมวลผลความเร็วสูง มีอัตราการสุ่มตัวอย่าง (SAMPLING RATE) ขนาด 96 กิโลเฮิร์ทซ์ พร้อมช่องต่อสัญญาณอินพุท 8 แชนแนล ช่องต่อสัญญาณเอาท์พุท 10 แชนแนล ซึ่งในแต่ละแชนแนล ปรับตั้งค่าแยกอิสระด้วยซอฟท์แวร์ล่าสุด ปรับตั้งครอสส์โอเวอร์ได้ทั้งความถี่สูง/ความถี่ต่ำ หรือปรับอีควอไลเซอร์ มีไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์เสริม (HELIX MTK1) กับฟังค์ชัน RTA สำหรับแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์ ปรับความไวสัญญาณอินพุทได้ 2.6-20 โวลท์ RMS------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ 4wheels
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2561
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/spdQh
เพิ่มเพื่อน