สโมสรฟอร์มูลา

โตโยตา จัดประกวด OPEN INNOVATION CONTEST


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดงานเปิด การแข่งขันประกวดโครงงาน OPEN INNOVATION CONTEST

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนารูปแบบการเดินทางในอนาคต ภายใต้แนวคิด เปิดเวทีทางนวัตกรรม แก่ นิสิต นักศึกษา จึงจัดให้มีการประกวดโครงงานในชื่อ CU TOYOTA HA:MO OPEN INNOVATION CONTEST เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดเข้าประกวดอย่างไม่มีข้อจำกัด ในการพัฒนา EV CAR SHARING ไปในมิติต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เพื่อรวบรวมแนวคิด คัดเลือกแนวทาง สู่การพัฒนาโครงการ CU TOYOTA HA:MO ในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

 

สำหรับแนวคิดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา และพิจารณานำไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริงต่อไปในอนาคต ซึ่งทางโครงการจะให้การสนับสนุนงบประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสู่การใช้งานจริง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2561
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Jytcy
เพิ่มเพื่อน