พิเศษ

ฟอร์ด ส่งมอบน้ำสะอาด ในโครงการ WATER GO CLEAN


ฟอร์ด ประเทศไทย นำอาสาสมัคร และสื่อมวลชน ร่วมโครงการ WATER GO CLEAN ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ฟอร์ด ประเทศไทย จัดกิจกรรมตามโครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชน WATER GO CLEAN โดยร่วมมือกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ส่วนราชการตำบลสองสลึง จังหวัดระยอง นำทีมอาสาสมัคร จากสำนักงาน ฟอร์ด ประเทศไทย โรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริง หรือ เอฟทีเอม และผู้จำหน่าย ฟอร์ด เอก กรุ๊ป ในจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับครู นักเรียน และคนในชุมชน จัดการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มเพื่อมอบแหล่งน้ำสะอาดให้แก่ชุมชน พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์น้ำและขั้นตอนการผลิตน้ำสะอาด เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันรักษาแหล่งน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า พร้อมอบรมเทคนิคการตรวจวัดน้ำอย่างง่ายๆ อาทิ ตรวจวัดความกระด้างของน้ำ คลอรีนที่ปนเปื้อนกับน้ำ ค่า PH หรือความเป็นกรดด่างของน้ำ เชื้อแบคทีเรียคอโรฟอร์มและอีคอไลที่อยู่ในน้ำ โดยใช้สารละลายและกระดาษเทียบความแตกต่างของสีกระดาษ

 

ศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า ฟอร์ด ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับน้ำในรูปแบบต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตการอนุรักษ์น้ำในชุมชนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่

 

WATER GO CLEAN เป็นโครงการจัดการน้ำสะอาดในชุมชนที่ขาดแคลน โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ และขั้นตอนการผลิตน้ำสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้คนในท้องที่มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ในประเทศไทย ฟอร์ด เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมเกี่ยวกับน้ำ รวม 3 กิจกรรม คือโครงการ WATER GO GREEN, WATER GO CLEAN และ WATER GO LIFE เพื่อขยายขอบเขตกิจกรรมเพื่อสังคมเกี่ยวกับน้ำในรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตลอดเดือนกันยายนปีนี้------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2561
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jLfKT
เพิ่มเพื่อน