เขาว่าอย่างนั้นจริงไหม ?

“หลอก” รถให้ใช้ อี 85 ได้…จริงไหม ?


เขาว่า… : แค่ติดอีซียูเพิ่มเพื่อหลอกกล่องอีซียูหลักของรถ ก็เปลี่ยนเครื่องยนต์เบนซินที่รับแกสโซฮอล อี 10 หรือ อี 20 ให้ใช้ อี 85 ได้…จริงไหม ?

 

ไม่จริง : เพราะเครื่องยนต์เบนซินที่รับแกสโซฮอล อี 10 หรือ อี 20 ได้นั้น ไม่ได้ถูกออกแบบให้สามารถจ่ายเชื้อเพลิงในอัตราไหลที่สูงเพียงพอสำหรับเชื้อเพลิง อี 85 ได้

 

เจ้าของรถยนต์เครื่องเบนซินจำนวนไม่น้อย กำลังนิยมนำรถที่ผู้ผลิตออกแบบมาให้ใช้เฉพาะแกสโซฮอล อี 10 หรือ อี 20 ไปติดกล่องอีซียูเพิ่มเพื่อหลอกกล่องหลักของรถ ให้สามารถใช้เชื้อเพลิง อี 85 ได้ เพราะเห็นว่าน้ำมันมีราคาถูก แต่นั่นจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายในระยะยาว เพราะเอธานอลเข้มระดับ 85% จะกัดกร่อนวัสดุของระบบเชื้อเพลิง เช่น ยาง พลาสติค อลูมิเนียมได้

ระยะหลังมานี้ ผมสังเกตเห็นผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อย นำรถของตนที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้น้ำมัน อี 85 (E85) ไปดัดแปลงโดยการเพิ่มกล่องอีซียูเพื่อหลอกอีซียูหลักของรถ ให้สามารถใช้เชื้อเพลิง อี 85 ได้ เพราะเห็นว่าน้ำมันมีราคาถูก เราไปทำความเข้าใจเรื่องนี้กัน

 

รถเบนซินปัจจุบัน ผู้ผลิตเกือบทุกราย จะออกแบบเครื่องยนต์ให้รองรับการใช้เชื้อเพลิงแกสโซฮอล อี 10 หรือ อี 20 ได้ ด้วยการควบคุมตำแหน่งการจุดระเบิดอัตโนมัติจากกล่องอีซียูของรถ ผู้ใช้รถสามารถเติมเชื้อเพลิงสลับไปมาได้เลยระหว่าง อี 10 กับ อี 20 (เฉพาะรถยนต์ที่รองรับอี20เท่านั้น) หรือแกสโซฮอล 91 กับแกสโซฮอล 95 (เฉพาะรถยนต์ที่รองรับอี 10 เท่านั้น) โดยไม่ต้องไปยุ่งหรือปรับตั้งเครื่องยนต์ใดๆ ทั้งสิ้น เครื่องยนต์ก็จะมี “กำลัง” ให้เราใช้เหมือนเดิมตลอด

 

การนำเครื่องยนต์ดังกล่าวไปติดกล่องควบคุมอีเลคทรอนิค หรืออีซียู ที่อ้างว่าถ้าพ่วงกับกล่องอีซียูเดิมของรถแล้ว จะทำให้ใช้ อี 85 ได้ ด้วยการหลอกกล่องอีซียูหลักของรถ ให้สั่งจ่ายเชื้อเพลิงในอัตราที่สูงกว่าปกติเกือบตลอดเวลา แต่ถึงจะจ่ายในอัตราที่สูงขนาดไหน ก็ยังไม่พอ เพราะเชื้อเพลิง อี 85 ขณะจ่ายให้แก่เครื่องยนต์จะมีอัตราไหลที่สูงเป็นพิเศษ เครื่องยนต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้เชื้อเพลิง อี 10 หรือ อี 20 จะไม่สามารถจ่ายเชื้อเพลิงในอัตราไหลที่สูงเพียงพอสำหรับเชื้อพลิง อี85 ได้เลย เพราะพลังงานในเอธิลแอลกอฮอลน้อยกว่าในเบนซินอย่างมากในปริมาตรที่เท่ากัน(พลังงานน้อยกว่าเบนซินประมาณ 34 %) ทำให้ส่วนผสมของไอดีจางเกินไป จนชำรุดได้ และกำลังที่ได้จากเครื่องยนต์จะลดลงต่ำกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด

 

นอกจากนี้ ความเข้มข้นของเอธิลแอลกอฮอล์ หรือเอธานอลระดับ 85 % จะทำลายวัสดุหลายอย่างในระบบเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ทำเพื่อรองรับโดยเฉพาะ เช่น ยาง พลาสติค หรืออลูมิเนียม ให้ชำรุดได้ จึงมีผลเสียในระยะยาวอย่างแน่นอน------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2561
คอลัมน์ : เขาว่าอย่างนั้นจริงไหม ?
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/r8qAQ
เพิ่มเพื่อน