เครื่องเสียง OEM

ผลทดสอบ ระบบเสียง OEM ใน บีวายดี อี 6


CAR STEREO TEST LAB PREMIUM

จอแสดงผล 6 นิ้ว วิทยุ AM, FM เครื่องเล่นแผ่นดิสค์ ขั้วต่อ AUX อินพุท

ชุดเครื่องเสียง OEM ในรถ บีวายดี อี 6 ประกอบด้วย จอแสดงผลขนาด 6 นิ้ว พร้อมภาครับวิทยุ AM, FM และเครื่องเล่นแผ่นดิสค์ขนาด 1 แผ่น มีขั้วต่อสัญญาณชนิด AUX อินพุท

จอแสดงผล 6 นิ้ว พร้อมวิทยุ AM, FM

แหล่งสัญญาณ จอแสดงผลขนาด 6 นิ้ว พร้อมภาครับวิทยุ AM, FM ขั้วต่อสัญญาณแบบ AUX อินพุท ปรับแต่งเสียงเบสส์ได้ 0-7 ระดับ ปรับแต่งเสียงแหลมได้ 0-7 ระดับ ปรับเฟเดอร์ให้เสียงออกลำโพงชุดหน้าได้ 0-7 ระดับ ปรับบาลานศ์ให้เสียงออกลำโพงซ้าย/ขวาได้ 0-7 ระดับ

 

เครื่องเล่นแผ่นดิสค์ขนาด 1 แผ่น สามารถเล่นแบบ REPEAT, RANDOM, SEEK, SCAN พร้อมขั้วต่อสัญญาณแบบ AUX อินพุทx1 ช่อง

 

ชุดลำโพง ประกอบด้วย ทวีเตอร์ 1 คู่ วูเฟอร์ 1 คู่ รวมทั้งหมด 2 คู่ 4 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งติดตั้ง จอแสดงผลขนาด 6 นิ้ว ติดตั้งบิลท์-อินจากโรงงานอยู่บริเวณด้านบนแผงหน้าปัด มีตำแหน่งเหมาะสมในการใช้งาน โดยออกแบบปุ่มวอลูม มีขนาดใหญ่ (ปุ่มปรับความดัง/เบาเสียง) สะดวกการปรับใช้งาน ปุ่มควบคุมฟังค์ชันการทำงานอื่นๆ บริเวณรอบจอภาพ ปุ่มตั้งสถานีวิทยุจัดวางตำแหน่งด้านบน โดยออกแบบติดตั้งเข้ารูปกับแผงหน้าปัดได้กลมกลืน

 

ส่วนเครื่องเล่นแผ่นดิสค์ขนาด 1 แผ่น ติดตั้งใต้ปุ่มควบคุมแอร์ ซึ่งติดตั้งบริเวณด้านล่างของแผงคอนโซล มีขั้วต่อสัญญาณ AUX อินพุทx1 ช่อง

 

ลำโพงชุดหน้า ประกอบด้วย ทวีเตอร์ 1 คู่ ติดตั้งในช่องแผงหน้าปัดบริเวณด้านบน พร้อมปรับมุมยิงเสียงแบบตัดสลับกัน วูเฟอร์ในช่องแผงประตูหน้า

 

นอกจากนี้ยังมีช่องใส่สำหรับติดตั้งลำโพงเซนเตอร์บริเวณกลางแผงหน้าปัด มีที่ติดตั้งลำโพงทวีเตอร์กับวูเฟอร์ในช่องแผงประตูหลัง ช่องติดตั้งลำโพงซับวูเฟอร์บริเวณท้ายรถ

 

ฟังค์ชันอื่นๆ ระบบเชื่อมต่อมีขั้วต่อสัญญาณ AUX อินพุท

 

 

ผลทดสอบ ระบบเสียง OEM ใน บีวายดี อี 6

1. ตำแหน่งลำโพง วัสดุ และส่วนประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อเสียง (20 คะแนน)

 

2. ระยะห่างระหว่างลำโพง (หน่วยเป็น “นิ้ว”) วัดจากตำแหน่งผู้ขับถึงทวีเตอร์ และมิดเบสส์ แล้วหาค่า OFFSET หรือค่าความต่างของระยะห่างระหว่างทวีเตอร์ซ้าย/ขวา และมิดเบสส์ซ้าย/ขวา ค่า OFFSET ยิ่งต่ำ เสียงยิ่งมีความกลมกลืนสูง และต้องไม่เกิน 24 นิ้ว จึงจะได้คะแนน โดยใช้สูตรคิดคะแนน 10-(OFFSET/2.4) (20 คะแนน)

 

3. ความเงียบภายในห้องโดยสาร ขณะจอดนิ่ง ปิดกระจก สตาร์ทเครื่องยนต์ (10 คะแนน)

 

4. การเข้าถึงอุปกรณ์ เปิด/ปิด ใส่แผ่น ปรับแต่งเสียง (10 คะแนน)

 

5. ลักษณะ และคุณภาพเสียงโดยรวม โดยฟังจากแผ่น IASCA ให้คะแนนเสมือนแข่งขันจริง (100 คะแนน)

 

6. ความสมดุลของเสียงตลอดช่วงค่าความถี่ ในระดับวอลูมต่างกัน (30 คะแนน)

 

7. ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ ในการใช้งานระบบ และทดลองฟังดนตรี (10 คะแนน)

 

 

การวิเคราะห์/คะแนนที่ได้ (มาตรฐานเดียวกับการแข่งขันเครื่องเสียง)

1. ตำแหน่งลำโพง และวัสดุ (20 คะแนน)

หัวข้อละ 10 คะแนน คะแนน
ตำแหน่งการติดตั้ง มั่นคงแข็งแรง 7
วัสดุที่มีผลต่อเสียง 7
รวม 14

2. ระยะห่างระหว่างลำโพง (นิ้ว) (20 คะแนน)

ลำโพง ซ้าย ขวา OFFSET คะแนน
ทวีเตอร์ 61.5 49 12.5 5
วูเฟอร์ 63.5 49.5 14 4
รวม 9
สูตรคะแนน = 10-(OFFSET/2.4) (หัวข้อละ 10 คะแนน)

3. ความเงียบภายในห้องโดยสาร (10 คะแนน)

ระดับเสียง (ดีบี) คะแนน
0-30 10
31-35 9
36-40 8
41-45 7
46-50 6
51-55 5
56-60 4
61-65 3
66-70 2
71-75 1
75-100 0
* วัดได้ 46 ดีบี ได้คะแนน 6
ขณะจอดนิ่ง ปิดกระจก สตาร์ทเครื่องยนต์ ปิดแอร์

4. การเข้าถึงอุปกรณ์ (10 คะแนน)   6

5. ลักษณะ และคุณภาพเสียงโดยรวม (100 คะแนน)

หัวข้อละ 20 คะแนน คะแนน
เสียงเบสส์ 10
เสียงกลาง/ทุ้ม 12
เสียงกลาง 11
เสียงแหลม 11
คุณภาพเสียงโดยรวม 11
รวม 55
ให้คะแนนเสมือนการแข่งขันจริง โดยใช้แผ่น IASCA

6. ความสมดุลของเสียงตลอดช่วงค่าความถี่ (30 คะแนน)

ระดับวอลูม คะแนน
SOFT 5
MODERATE 6
HIGH 6
รวม 17
ปรับอีควอไลเซอร์ที่ตำแหน่ง FLAT (หัวข้อละ 10 คะแนน)

7. ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ (10 คะแนน)   6


 

 

กราฟใยแมงมุม

1. ตำแหน่งลำโพง และวัสดุ 14/20 (70 %)

 

2. ระยะห่างระหว่างลำโพง 9/20 (45 %)

 

3. ความเงียบภายในห้องโดยสาร 6/10 (60 %)

 

4. การเข้าถึงอุปกรณ์ 6/10 (60 %)

 

5. ลักษณะ และคุณภาพเสียงโดยรวม 55/100 (55 %)

 

6. ความสมดุลของเสียงตลอดช่วงค่าความถี่ 17/30 (57 %)

 

7. ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ 6/10 (60 %)

 

 

สรุป 113 คะแนน

ในกลุ่มรถระดับราคา 1,000,000-3,000,000 บาท ชุดเครื่องเสียง OEM ในรถคันนี้ คุณภาพเสียงอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม โครงสร้างแผงประตูแข็งแรง มีผลต่อลำโพงวูเฟอร์ ทำให้เสียงกลาง/ทุ้ม ชัดเจน นอกจากนี้ยังให้เวทีเสียงกว้าง และลึก------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ formula
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2561
คอลัมน์ : เครื่องเสียง OEM
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/A4yhn
เพิ่มเพื่อน