วิถีตลาดรถยนต์

แรงดีไม่มีตก


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือนพฤษภาคม ’61 กับ ’60

ตลาดโดยรวม + 27.9 %
รถยนต์นั่ง + 29.1 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 36.4 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) - 11.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 28.9 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 22.4 %
อื่นๆ + 13.2 %

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือนมกราคม-พฤษภาคม ’61 กับ ’60

ตลาดโดยรวม + 18.0 %
รถยนต์นั่ง + 17.5 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 37.9 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 21.2 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 17.8 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 8.2 %
อื่นๆ + 1.3 %

 

การซื้อขายรถยนต์ใหม่ในบ้านเราผ่านไปเกือบจะถึงครึ่งแรกของปี 2561 แล้ว ภาพโดยรวมถือได้ว่าอยู่ในสภาวะที่ดีเยี่ยม เป็นที่พอใจของฝ่ายผู้ขาย ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคมปี 2561 ตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในบ้านเรามีรวมทั้งสิ้น 84,965 คัน เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดือนพฤษภาคมปีก่อนหน้านี้ถึง 27.9 % โดย โตโยตา มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเหมือนเช่นทุกๆ เดือนที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 31.3 % ของยอดจำหน่ายทั้งตลาด จำหน่ายได้รวมทั้งสิ้น 26,630 คัน อันดับที่ 2 เป็นรถยนต์ของค่าย อีซูซุ ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 16.9 % จากตัวเลขยอดจำหน่ายรวม 14,336 คัน อันดับที่ 3 ฮอนดา ได้ส่วนแบ่งการตลาดที่ 12.3 % จากยอดจำหน่ายรวม 10,420 คัน อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ ส่วนแบ่งการตลาด 8.1 % ยอดจำหน่ายรวม 6,882 คัน และอันดับที่ 5 ยังคงเป็นของ มาซดา เหมือนในเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยส่วนแบ่งการตลาดเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่ 6.9 % จากยอดจำหน่ายรวม 5,881 คัน

 

ตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่สะสมรวมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม มีทั้งสิ้น 401,261 คัน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 18.0 % ยอดจำหน่ายสะสมรวมสูงสุดเป็นของ โตโยตา 5 เดือนผ่านไปมียอดรวมอยู่ที่ 113,947 คัน มีส่วนแบ่งการตลาด 28.4 % ตามด้วย อีซูซุ 73,416 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 18.3 % ฮอนดา 5 เดือนจำหน่ายไปแล้วรวม 49,289 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.3 % มิตซูบิชิ จำหน่ายแล้วรวม 33,929 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.5 % และ ฟอร์ด ยอดจำหน่ายรวม 5 เดือน 27,676 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.9 %

 

พิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงต่อเนื่องไร้รอยต่อ เดือนพฤษภาคมยอดจำหน่ายของรถยนต์กลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเดือนพฤษภาคมปีก่อนถึง 28.9 % โดยตัวเลขยอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 32,858 คัน และพิคอัพที่ทำยอดจำหน่ายได้สูงสุดยังคงเป็นค่าย อีซูซุ ต่อเนื่องต่อไป ถึงแม้ว่าคู่แข่งสำคัญ โตโยตา จะทำยอดจำหน่ายเข้ามาได้ใกล้เคียงมากขึ้นก็ตาม โดย อีซูซุ จำหน่ายได้ 11,596 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 35.3 % ส่วน โตโยตา จำหน่ายได้ 10,520 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 32.0 % ขณะที่ยอดจำหน่ายสูงสุดอันดับที่ 3-5 ก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆ เช่นกัน ฟอร์ด อันดับที่ 3 ยอดจำหน่าย 4,158 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.7 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ ยอดจำหน่าย 3,181 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 3.7 % และอันดับ 5 นิสสัน ยอดจำหน่าย 1,494 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 4.5 %

 

mart 4wh 1809

 

รวมยอดจำหน่ายของรถยนต์ในตลาดนี้ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนที่ 5 ของปีอยู่ที่ 158,435 คัน เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 17.8 % ซึ่งยังเป็น อีซูซุ ที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุด โดยจำหน่ายไปแล้วรวม 59,029 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 12.5 % ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 37.3 % อันดับ 2 โตโยตา ยอดจำหน่ายสะสมรวม 42,816 คัน เพิ่มขึ้น 16.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 27.0 % อันดับ 3 ฟอร์ด 21,016 คัน เพิ่มขึ้นถึง 41.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 13.3 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 15,433 คัน เพิ่มขึ้น 31.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 18.2 % และอันดับ 5 นิสสัน ยอดจำหน่ายรวม 8,582 คัน เพิ่มขึ้น 16.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 5.4 %

 

พิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เดือนพฤษภาคม 2561 จำหน่ายรวมกัน 3,071 คัน เพิ่มขึ้น 22.4 % โดย โตโยตา จำหน่ายไปได้ถึง 1,731 คัน เกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดจำหน่ายทั้งตลาด มีส่วนแบ่งการตลาด 56.4 % จำหน่ายสูงสุดอันดับที่ 2 เป็น อีซูซุ 524 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 17.1 % อันดับ 3 มิตซูบิชิ 387 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 0.5 % อันดับ 4 ฟอร์ด 364 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 11.9 % และอันดับ 5 นิสสัน 41 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 1.3 %

 

5 เดือนรวมกัน พิคอัพกลุ่มนี้ทำยอดจำหน่ายได้ทั้งสิ้น 15,061 คัน เพิ่มขึ้น 8.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 แชมพ์กลุ่มนี้ยังคงเป็น โตโยตา ที่จำหน่ายไปแล้วรวม 8.208 คัน เพิ่มขึ้น 9.6 % มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 54.5 % ตามมาด้วย อีซูซุ 3,029 คัน เพิ่มขึ้น 8.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 20.1 % ฟอร์ด 2,002 คัน เพิ่มขึ้น 1.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 2.4 % มิตซูบิชิ 1,367 คัน เพิ่มขึ้น 20.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 9.1 % และนิสสัน 314 คัน ลดลง 5.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 2.1 %

 

สำหรับรถเอสยูวี เดือนพฤษภาคมนี้มียอดจำหน่ายรวมกันทั้งสิ้น 11,866 คัน เพิ่มขึ้นจากพฤษภาคม 2560 ถึง 36.4 % โดยอันดับ 1 ยังคงเป็น โตโยตา ที่จำหน่ายได้ 3,925 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 33.1 % อันดับ 2 กลับมาเป็น ฮอนดา อีกครั้ง จำหน่ายได้ 1,919 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 16.2 % เอมจี อันดับที่ 2 ในเดือนที่แล้ว หล่นมาอยู่อันดับ 3 จำหน่ายได้ 1,829 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 15.4 % ขณะที่ มิตซูบิชิ เดือนที่แล้วหล่นไปอยู่ที่ 5 กลับมาอยู่ในอันดับ 4 จากยอดจำหน่าย 1,007 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.5 % และมาซดา จากอันดับ 3 มาอยู่ในอันดับ 5 จากยอดจำหน่าย 969 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.2 % ทั้งนี้ผ่านไป 5 เดือน มียอดจำหน่ายสะสมรวมอยู่ที่ 55,757 คัน เพิ่มสูงขึ้นถึง 37.9 % ผู้นำกลุ่มเป็น โตโยตา มียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 16,462 คัน เพิ่มขึ้น 79.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 29.5 % ตามด้วย ฮอนดา 9,556 คัน เพิ่มขึ้น 8.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 17.1 % เอมจี ยอดสะสม 7,197 คัน เพิ่มขึ้นถึง 765.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 12.9 % มิตซูบิชิ ยอดสะสม 5,283 คัน ลดลง 12.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 9.5 % และมาซดา ยอดสะสม 5,155
คัน เพิ่มขึ้น 65.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 9.2 %

 

รถเอมพีวี เดือนพฤษภาคมยอดจำหน่ายรวมหดหายไป 11.9 % โดยทั้งตลาดมียอดจำหน่ายรวมกันที่ 1,524 คัน และเป็น โตโยตา ที่ครองแชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดอยู่ 698 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 45.8 % ขณะที่ ฮอนดา 630 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 41.3 % และเกีย จำหน่ายได้ 153 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 10.0 % ต่อด้วย ซูซูกิ ยอดจำหน่าย 28 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 1.8 % และฮันเด ยอดจำหน่าย 9 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 0.6 % รวม 5 เดือน จำหน่ายไปแล้ว 6,684 คัน ลดลง 21.2 % โตโยตา อยู่หัวแถวด้วยยอดสะสมรวม 3,018 คัน ลดลง 28.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 45.2 % ตามติดด้วย ฮอนดา 2,995 คัน ลดลง 12.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 44.8 % ต่อด้วย เกีย 329 คัน เพิ่มขึ้น 5.8 % ส่วนแบ่งการตลาด 4.9 % ซูซูกิ 207 คัน ลดลง 46.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 3.1 % และฮันเด 103 คัน ลดลง 12.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 1.5 %

 

รถยนต์ประเภทอื่น ยกเว้นรถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2561 ยอดจำหน่ายรวม 3,537 คัน เพิ่มขึ้น 13.2 % รวม มกราคมถึงพฤษภาคม 2561 ยอดรวม 16,684 คัน เพิ่มขึ้น 1.3 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กันยายน ปี 2561
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/z5hvQ
เพิ่มเพื่อน