บทความ

แรงดีไม่มีตก


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือนพฤษภาคม ’61 กับ ’60

ตลาดโดยรวม + 27.9 %
รถยนต์นั่ง + 29.1 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 36.4 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) - 11.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 28.9 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 22.4 %
อื่นๆ + 13.2 %

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือนมกราคม-พฤษภาคม ’61 กับ ’60

ตลาดโดยรวม + 18.0 %
รถยนต์นั่ง + 17.5 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) + 37.9 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) + 21.2 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ + 17.8 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ + 8.2 %
อื่นๆ + 1.3 %

 

การซื้อขายรถยนต์ใหม่ในบ้านเราผ่านไปเกือบจะถึงครึ่งแรกของปี 2561 แล้ว ภาพโดยรวมถือได้ว่าอยู่ในสภาวะที่ดีเยี่ยม เป็นที่พอใจของฝ่ายผู้ขาย ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคมปี 2561 ตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในบ้านเรามีรวมทั้งสิ้น 84,965 คัน เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดือนพฤษภาคมปีก่อนหน้านี้ถึง 27.9 % โดย โตโยตา มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเหมือนเช่นทุกๆ เดือนที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 31.3 % ของยอดจำหน่ายทั้งตลาด จำหน่ายได้รวมทั้งสิ้น 26,630 คัน อันดับที่ 2 เป็นรถยนต์ของค่าย อีซูซุ ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 16.9 % จากตัวเลขยอดจำหน่ายรวม 14,336 คัน อันดับที่ 3 ฮอนดา ได้ส่วนแบ่งการตลาดที่ 12.3 % จากยอดจำหน่ายรวม 10,420 คัน อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ ส่วนแบ่งการตลาด 8.1 % ยอดจำหน่ายรวม 6,882 คัน และอันดับที่ 5 ยังคงเป็นของ มาซดา เหมือนในเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยส่วนแบ่งการตลาดเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่ 6.9 % จากยอดจำหน่ายรวม 5,881 คัน

 

ตัวเลขยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่สะสมรวมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม มีทั้งสิ้น 401,261 คัน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 18.0 % ยอดจำหน่ายสะสมรวมสูงสุดเป็นของ โตโยตา 5 เดือนผ่านไปมียอดรวมอยู่ที่ 113,947 คัน มีส่วนแบ่งการตลาด 28.4 % ตามด้วย อีซูซุ 73,416 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 18.3 % ฮอนดา 5 เดือนจำหน่ายไปแล้วรวม 49,289 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.3 % มิตซูบิชิ จำหน่ายแล้วรวม 33,929 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.5 % และ ฟอร์ด ยอดจำหน่ายรวม 5 เดือน 27,676 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 6.9 %

 

พิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงต่อเนื่องไร้รอยต่อ เดือนพฤษภาคมยอดจำหน่ายของรถยนต์กลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเดือนพฤษภาคมปีก่อนถึง 28.9 % โดยตัวเลขยอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 32,858 คัน และพิคอัพที่ทำยอดจำหน่ายได้สูงสุดยังคงเป็นค่าย อีซูซุ ต่อเนื่องต่อไป ถึงแม้ว่าคู่แข่งสำคัญ โตโยตา จะทำยอดจำหน่ายเข้ามาได้ใกล้เคียงมากขึ้นก็ตาม โดย อีซูซุ จำหน่ายได้ 11,596 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 35.3 % ส่วน โตโยตา จำหน่ายได้ 10,520 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 32.0 % ขณะที่ยอดจำหน่ายสูงสุดอันดับที่ 3-5 ก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆ เช่นกัน ฟอร์ด อันดับที่ 3 ยอดจำหน่าย 4,158 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 12.7 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ ยอดจำหน่าย 3,181 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 3.7 % และอันดับ 5 นิสสัน ยอดจำหน่าย 1,494 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 4.5 %

 

mart 4wh 1809

 

รวมยอดจำหน่ายของรถยนต์ในตลาดนี้ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนที่ 5 ของปีอยู่ที่ 158,435 คัน เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 17.8 % ซึ่งยังเป็น อีซูซุ ที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุด โดยจำหน่ายไปแล้วรวม 59,029 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 12.5 % ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 37.3 % อันดับ 2 โตโยตา ยอดจำหน่ายสะสมรวม 42,816 คัน เพิ่มขึ้น 16.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 27.0 % อันดับ 3 ฟอร์ด 21,016 คัน เพิ่มขึ้นถึง 41.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 13.3 % อันดับ 4 มิตซูบิชิ 15,433 คัน เพิ่มขึ้น 31.2 % ส่วนแบ่งการตลาด 18.2 % และอันดับ 5 นิสสัน ยอดจำหน่ายรวม 8,582 คัน เพิ่มขึ้น 16.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 5.4 %

 

พิคอัพ 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เดือนพฤษภาคม 2561 จำหน่ายรวมกัน 3,071 คัน เพิ่มขึ้น 22.4 % โดย โตโยตา จำหน่ายไปได้ถึง 1,731 คัน เกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดจำหน่ายทั้งตลาด มีส่วนแบ่งการตลาด 56.4 % จำหน่ายสูงสุดอันดับที่ 2 เป็น อีซูซุ 524 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 17.1 % อันดับ 3 มิตซูบิชิ 387 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 0.5 % อันดับ 4 ฟอร์ด 364 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 11.9 % และอันดับ 5 นิสสัน 41 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 1.3 %

 

5 เดือนรวมกัน พิคอัพกลุ่มนี้ทำยอดจำหน่ายได้ทั้งสิ้น 15,061 คัน เพิ่มขึ้น 8.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 แชมพ์กลุ่มนี้ยังคงเป็น โตโยตา ที่จำหน่ายไปแล้วรวม 8.208 คัน เพิ่มขึ้น 9.6 % มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 54.5 % ตามมาด้วย อีซูซุ 3,029 คัน เพิ่มขึ้น 8.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 20.1 % ฟอร์ด 2,002 คัน เพิ่มขึ้น 1.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 2.4 % มิตซูบิชิ 1,367 คัน เพิ่มขึ้น 20.5 % ส่วนแบ่งการตลาด 9.1 % และนิสสัน 314 คัน ลดลง 5.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 2.1 %

 

สำหรับรถเอสยูวี เดือนพฤษภาคมนี้มียอดจำหน่ายรวมกันทั้งสิ้น 11,866 คัน เพิ่มขึ้นจากพฤษภาคม 2560 ถึง 36.4 % โดยอันดับ 1 ยังคงเป็น โตโยตา ที่จำหน่ายได้ 3,925 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 33.1 % อันดับ 2 กลับมาเป็น ฮอนดา อีกครั้ง จำหน่ายได้ 1,919 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 16.2 % เอมจี อันดับที่ 2 ในเดือนที่แล้ว หล่นมาอยู่อันดับ 3 จำหน่ายได้ 1,829 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 15.4 % ขณะที่ มิตซูบิชิ เดือนที่แล้วหล่นไปอยู่ที่ 5 กลับมาอยู่ในอันดับ 4 จากยอดจำหน่าย 1,007 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.5 % และมาซดา จากอันดับ 3 มาอยู่ในอันดับ 5 จากยอดจำหน่าย 969 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 8.2 % ทั้งนี้ผ่านไป 5 เดือน มียอดจำหน่ายสะสมรวมอยู่ที่ 55,757 คัน เพิ่มสูงขึ้นถึง 37.9 % ผู้นำกลุ่มเป็น โตโยตา มียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 16,462 คัน เพิ่มขึ้น 79.1 % ส่วนแบ่งการตลาด 29.5 % ตามด้วย ฮอนดา 9,556 คัน เพิ่มขึ้น 8.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 17.1 % เอมจี ยอดสะสม 7,197 คัน เพิ่มขึ้นถึง 765.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 12.9 % มิตซูบิชิ ยอดสะสม 5,283 คัน ลดลง 12.9 % ส่วนแบ่งการตลาด 9.5 % และมาซดา ยอดสะสม 5,155
คัน เพิ่มขึ้น 65.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 9.2 %

 

รถเอมพีวี เดือนพฤษภาคมยอดจำหน่ายรวมหดหายไป 11.9 % โดยทั้งตลาดมียอดจำหน่ายรวมกันที่ 1,524 คัน และเป็น โตโยตา ที่ครองแชมพ์ยอดจำหน่ายสูงสุดอยู่ 698 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 45.8 % ขณะที่ ฮอนดา 630 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 41.3 % และเกีย จำหน่ายได้ 153 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 10.0 % ต่อด้วย ซูซูกิ ยอดจำหน่าย 28 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 1.8 % และฮันเด ยอดจำหน่าย 9 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 0.6 % รวม 5 เดือน จำหน่ายไปแล้ว 6,684 คัน ลดลง 21.2 % โตโยตา อยู่หัวแถวด้วยยอดสะสมรวม 3,018 คัน ลดลง 28.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 45.2 % ตามติดด้วย ฮอนดา 2,995 คัน ลดลง 12.6 % ส่วนแบ่งการตลาด 44.8 % ต่อด้วย เกีย 329 คัน เพิ่มขึ้น 5.8 % ส่วนแบ่งการตลาด 4.9 % ซูซูกิ 207 คัน ลดลง 46.4 % ส่วนแบ่งการตลาด 3.1 % และฮันเด 103 คัน ลดลง 12.0 % ส่วนแบ่งการตลาด 1.5 %

 

รถยนต์ประเภทอื่น ยกเว้นรถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2561 ยอดจำหน่ายรวม 3,537 คัน เพิ่มขึ้น 13.2 % รวม มกราคมถึงพฤษภาคม 2561 ยอดรวม 16,684 คัน เพิ่มขึ้น 1.3 %------------------------------
เรื่องโดย : ขุนสัญจร
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กันยายน ปี 2561
คอลัมน์ : วิถีตลาดรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/z5hvQ
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th