กิจกรรม

โวลโว จัดกิจกรรม BEAT PLASTIC POLLUTION


บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำผู้แทนจำหน่าย ลูกค้ารถยนต์ โวลโว คณะสื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม BEAT PLASTIC POLLUTION

บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม BEAT PLASTIC POLLUTION ร่วมกับ โวลโว ทั่วโลก ลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติค กำจัดขยะพลาสติค ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงวิกฤตไมโครพลาสติค ซึ่งตกค้างอยู่ใต้ท้องทะเล สร้างมลพิษแก่มหาสมุทรทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สร้างขยะพลาสติคต่อรายหัวประชากร และใช้พลาสติค แบบครั้งเดียวทิ้ง ในปริมาณสุทธิสูงสุดของโลก ปัญหาด้านมลภาวะนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 6 ประเทศที่สร้างขยะพลาสติคมากที่สุดของภูมิภาค โดยในแต่ละปี ประเทศไทยมีขยะพลาสติคที่ถูกทิ้งลงแหล่งน้ำโดยขาดการบริหารจัดการเป็นปริมาณมากกว่า 1 ล้านเมทริคตัน

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย)ฯ จัดกิจกรรม BEAT PLASTIC POLLUTION เป็นครั้งแรกบนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดจำหน่าย ลูกค้าของ โวลโว ตลอดจนสื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันกำจัดขยะ และเศษพลาสติคออกจากชายหาด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2561
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/JaeMs
เพิ่มเพื่อน