พิเศษ

โวลโว จัดกิจกรรม BEAT PLASTIC POLLUTION


บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำผู้แทนจำหน่าย ผู้ใช้รถยนต์ โวลโว และคณะสื่อมวลชน กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม BEAT PLASTIC POLLUTION

บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม BEAT PLASTIC POLLUTION ร่วมกับ โวลโว ทั่วโลก ลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติค กำจัดขยะพลาสติค ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงวิกฤตไมโครพลาสติค ซึ่งตกค้างอยู่ใต้ท้องทะเล สร้างมลพิษแก่มหาสมุทรทั่วโลก โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สร้างขยะพลาสติคต่อรายหัวประชากร และใช้พลาสติคแบบครั้งเดียวทิ้ง ในปริมาณสุทธิสูงสุดของโลก ปัญหามลภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย ติดอันดับ 1 ใน 6 ประเทศที่สร้างขยะพลาสติค มากที่สุดของภูมิภาค โดยในแต่ละปี ไทยมีขยะพลาสติคที่ถูกทิ้งลงแหล่งน้ำโดยขาดการบริหารจัดการเป็นปริมาณมากกว่า 1 ล้านเมตริกตัน

 

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย)ฯ จัดกิจกรรม BEAT PLASTIC POLLUTION เป็นครั้งแรกบนชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดจำหน่าย ลูกค้าของ โวลโว ตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันกำจัดขยะและเศษพลาสติคออกจากชายหาด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2561
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xdBHq
เพิ่มเพื่อน