แนะนำเครื่องเสียง

SUB BOX JBL รุ่น BASS PRO SL


ตู้ลำโพงซับวูเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว พร้อมภาคขยายเสียงชนิด CLASS D กำลังขับ 125 วัตต์ RMS โครงสร้างตู้ทำด้วยวัสดุ ABS มีความสูง 2.8 นิ้ว หรือ 71 มม. เหมาะสำหรับติดตั้งซ่อนใต้เบาะ ออกแบบเพื่อเสริมเสียงเบสส์ให้ชุด OEM ที่ไม่มีลำโพงซับวูเฟอร์ ขั้วต่อสัญญาณชนิด RCAx2 แชนแนล ขั้วต่อแบบ SPEAKER INPUT ปรับเลือกโลว์พาสส์ได้ 50-120 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 35-120 เฮิร์ทซ์ ปรับค่าความไวอินพุท 0.2-2 โวลท์ ปรับเสียงเบสส์ได้ 0-9 ดีบี ที่ค่าความถี่ 70 เฮิร์ทซ์------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ formula
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2561
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/eLU60
เพิ่มเพื่อน