สโมสรฟอร์มูลา

เอสโซ่ฯ ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย


วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจิดาภา หล่อยืนยง ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอาชีพผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลนครเชียงราย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2561
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/03cn1
เพิ่มเพื่อน