ตีฆ้องร้องป่าว

วิริยะประกันภัยฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรในพื้นที่ชุมชนดงละคร จ. นครนายก จัดงาน “CSR และภาพรวมการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างมีส่วนร่วม”------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2561
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qVJ9Q
เพิ่มเพื่อน