ตีฆ้องร้องป่าว

บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย)ฯ พัฒนาศักยภาพพนักงาน


บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด นำพนักงานฝ่ายอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์ ฝ่ายการตลาด และพนักงานขายแบทเตอรี เยี่ยมชมโรงงานแบทเตอรี ณ โรงงาน AMARA RAJA เมือง TIRUPATI ประเทศอินเดีย------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2561
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UrNM6
เพิ่มเพื่อน