บันทึกธุรกิจ

ปตท. ประกาศผลดำเนินงานปี 2560


เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2560 ปตท.ฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,559 ล้านล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 74,552 ล้านบาท และเมื่อรับรู้ผลกำไรของบริษัทในกลุ่มตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 60,628 ล้านบาท ทำให้งบการเงินรวมของปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,996 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16.1 และมีกำไรสุทธิรวม 135,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 42.9 คิดเป็นกำไร 46.74 บาท/หุ้น

 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานดีขึ้นได้แก่ ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 41.3 เป็น 53.2 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล (เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8) ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีสูงถึง 3.0 หมื่นล้านบาท ทั้งการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายดำเนินการและค่าใช้จ่ายลงทุน รับเงินปันผลและกำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนในกองทุนดัชนีพลังงานและปิโตรเคมี และหุ้น SPRC รวม 6.8 พันล้านบาท และเงินบาทแข็งค่าในช่วงปลายปี ทำให้มีกำไรทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.37 หมื่นล้านบาท------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2561
คอลัมน์ : บันทึกธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/eLaz3

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน