บทความ

แม่สะเรียง งามถิ่นธรรมชาติ ตำนานพระธาตุ 4 จอม


“ฟอร์มูลา” พาแฟนๆ สายบุญ ไปกราบไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่ง ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ว่ากันว่า ใครได้สักการะพระธาตุครบทั้ง 4 จอม จะเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยภูมิปัญญา

เมืองยวม ชื่อเก่าของแม่สะเรียง

 

DSC_5364 copy

 

แม่สะเรียง เป็นชื่ออำเภอหนึ่งใน 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากอำเภอเมือง อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ การคมนาคมสะดวก ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรล้านนา ชื่อว่า “เมืองยวม” และมีบุคคลสำคัญหลายคนเข้าไปมีบทบาทในอาณาจักรล้านนาจนได้เป็นมหาราช ทำให้พระพุทธศาสนาในเมืองยวม มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เป็นที่มาของพระธาตุ 4 จอมอันศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ และวัดพระธาตุจอมมอญ ทั้งหมดตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 4 ทิศของเมือง นับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องเมืองยวม หรือแม่สะเรียง

 

 

ตำนานพระธาตุ 4 จอม

 

DSC_5870 copy

 

 

DSC_5894 copy

  • แม่น้ำายวม หล่อเลี้ยงชีวิตมาแล้วหลายชั่วอายุคน

 

DSC_5316 copy

  • คลองส่งน้ำรอบๆ เมือง เด็กๆ ชอบมาเล่นน้ำากันเป็นประจำ

 

ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดชาวเมืองยวม และได้พยากรณ์ถึงจอมดอยทั้ง 4 แห่งไว้ว่า “หากพระธาตุ 4 จอมเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเมื่อใด ชาวเมืองยวม และพระพุทธศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่สุด และจะอยู่เย็นเป็นสุขกันถ้วนหน้า”

 

สมัยนั้นชาวเมืองยวม ประกอบไปด้วยชนเผ่าลัวะ (ละว้า) ยาง (กะเหรี่ยง) ชาวพม่าไทยใหญ่ (เงี้ยว) และมอญ (เม็ง) ซึ่งต่างก็นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จึงตกลงกันว่าจะร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นทั้ง 4 มุมของเมืองยวม โดยปรึกษาหารือให้ชาวมอญสร้าง “พระธาตุจอมมอญ” ชาวพม่าสร้าง “พระธาตุจอมกิตติ” ชาวไทยใหญ่สร้าง “พระธาตุจอมทอง” และชาวยางสร้าง “พระธาตุจอมแจ้ง” และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพม่าสมัยนั้น มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ทั้ง 4 จอมอีกด้วย พร้อมปรากฏเหตุอัศจรรย์ คือ มีแสงจากพระธาตุต่างๆ เสด็จลอยไปมาหาสู่ระหว่างกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะคืนวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

ปัจจุบันพระธาตุ 4 จอมได้ถูกบูรณะเป็นอย่างดี จึงส่งผลตามคำทำนายให้แม่สะเรียงเจริญรุ่งเรืองกว่าแต่ก่อนมาก เป็นรองแค่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ดังนั้น “พระธาตุ 4 จอม” จึงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแม่สะเรียง สมดังคำขวัญประจำอำเภอว่า “ผ้าทอกะเหรี่ยง เสนาะเสียงสาละวิน งามถิ่นธรรมชาติ พระธาตุ 4 จอม ดอกไม้หอมเอื้องแซะ แวะบูชารอยพระหัตถ์ พระบาทเมืองยวม”

 

 

เริ่มพระธาตุจอมแจ้ง ต่อพระธาตุจอมมอญ

การกราบไหว้พระธาตุทั้ง 4 จอม แนะนำให้มาช่วงบ่ายแก่ ประมาณ 16.00 น. จะดีที่สุด เนื่องจากอากาศไม่ร้อน และแสงแดดเริ่มอ่อนจึงถ่ายรูปได้สวย ถ้าเป็นไปตามแผน เราจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่วัดสุดท้ายได้พอดี โดยต้องเรียงตามลำดับดังนี้ เริ่มต้นจากวัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมมอญ วัดพระธาตุจอมกิตติ และปิดท้ายด้วยวัดพระธาตุจอมทอง

 

DSC_5266 copy

  • วัดจอมแจ้ง หรือวัดพระธาตุ จอมแจ้ง เป็นวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองที่สุด ทางทิศตะวันออกของเมือง

 

“วัดพระธาตุจอมแจ้ง” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่สะเรียง เป็นวัดที่อยู่ใกล้เมืองที่สุด ติดกับทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-แม่สะเรียง) เมื่อเข้าภายในวัด จะเห็นซุ้มประตูไม้ขนาดใหญ่ศิลปะล้านนาที่สวยงาม เมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะมีบันไดนาคนำทาง ด้านบนเราจะเห็นโบสถ์ขนาดใหญ่สีเหลืองทองสวยงาม ภายในมีพระพุทธรูปศิลปะล้านนาแบบผสมผสานให้กราบไหว้ ด้านหลังมีพระธาตุจอมแจ้งประดิษฐานอยู่ 2 องค์ บริเวณรอบๆ วัดมีจุดชมวิวอยู่หลายมุม ถ้ามองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นท้องทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวบ้าน แต่ถ้ามองทางทิศตะวันตกจะเห็นพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ที่งดงามและไม่เหมือนใคร

 

DSC_5278 copy

  • พระธาตุจอมมอญ เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพกราบไหว้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง

 

“วัดพระธาตุจอมมอญ” ตั้งอยู่ตำบลบ้านกาด ทางทิศตะวันตกของเมือง เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ ถือว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพกราบไหว้ แม้ชื่อวัดจะลงท้ายด้วย “มอญ” แต่ศิลปะที่เห็นกลับไม่ปรากฏว่าเป็นศิลปะมอญเลย จะเป็นจีนผสมล้านนาและพม่าเสียส่วนใหญ่ คงเป็นเพราะการบูรณะวัดในสมัยพระอาจารย์สวัสดิ์ ที่ส่วนใหญ่เป็นญาติโยมคนไทยเชื้อสายจีน จึงทำให้สิ่งปลูกสร้างได้รับอิทธิพลศิลปะจีน เช่น วิหารพระอวโลกิเตศวร พระสังกัจจายน์ และผสมด้วยศิลปะล้านนา เช่น พระอุโบสถ หอพระไตรปิฎก

 

 

พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุจอมทอง

 

DSC_5371 copy

  • พระธาตุจอมกิตติ อยู่ห่างจากตัวเมืองมากที่สุด มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์แบบล้านนา ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของเมือง

 

“วัดพระธาตุจอมกิตติ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง ห่างจากตัวแม่สะเรียง 2 กม. ในเส้นทางสายแม่สะเรียง-แม่สามแลบ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 80 ไร่ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในสถูปเจดีย์แบบล้านนา ชาวบ้านที่นี่เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นอกจากความศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้มาขอพรแล้ว ยังสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้ทั้งเมืองจากจุดนี้

 

DSC_5462 copy

  • พระธาตุจอมทอง เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

 

วัดสุดท้าย คือ “วัดพระธาตุจอมทอง” ที่ให้มาเป็นวัดสุดท้ายเนื่องจากช่วงเย็นมีวิวทิวทัศน์ของท้องทุ่งนาที่สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามที่สุดในแม่สะเรียง วัดนี้เป็นวัดพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง มีจุดเด่นที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโต พระพุทธมณี มิ่งมงคล ก่ออิฐถือปูนสูง 15 ม. หน้าตักกว้าง 19 ม. ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาอย่างสง่างาม ถือเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สร้างถูกต้องตามพุทธลักษณะ 32 ประการของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีพระธาตุเจดีย์ 2 องค์ และโบสถ์สไตล์ล้านนาให้กราบไหว้อีกด้วย

 

 

ชมแม่น้ำสาละวิน ที่บ้านแม่สามแลบ

 

DSC_5958 copy

  • ทิวทัศน์ของแม่น้ำสาละวิน มองจากบ้านแม่สามแลบ

 

ถ้ามีเวลาพอ แนะนำให้ขับรถไปชมแม่น้ำสาละวินที่บ้านแม่สามแลบกันสักครั้ง เนื่องจากเป็นแม่น้ำนานาชาติที่มีความยาวมากถึง 2.800 กม. แม่น้ำสาละวินมีต้นกำเนิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยในแคว้นทิเบต และไหลลงมาเรื่อยๆ ผ่านจีน เมียนมาร์ และไทย แม้ประเทศไทยจะมีแม่น้ำสาละวินไหลผ่านเป็นแนวกั้นเขตแดนถึง 101 กม. แต่เราก็สามารถเห็นแม่น้ำสาละวินได้อย่างชัดเจนจากจุดนี้เพียงจุดเดียวเท่านั้น

 

กิจกรรมของที่นี่ คือ การล่องเรือชมความงามของแม่น้ำสาละวิน โดยมี 2 เส้นทางให้เลือก คือ ล่องใต้จากแม่สามแลบ-สบเมย หรือจะขึ้นเหนือจากแม่สามแลบ-บ้านท่าตาฝั่ง โดยทั้ง 2 เส้นทางใช้เวลาไป-กลับประมาณ 2 ชม.

 

นอกจากนี้ยังได้ชมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง ที่มีทั้งชาวไทย ชาวไทยใหญ่ และชาวกะเหรี่ยง ที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ถึงแม้จะนับถือคนละศาสนาก็ตาม การสร้างบ้านลอยตามภูเขาที่ดูไกลๆ เหมือนลอยอยู่บนอากาศ

 

การเดินทางในปัจจุบันสะดวกสบายขึ้นมาก รถเก๋งก็สามารถไปเที่ยวได้ (สมัยก่อนต้องใช้รถโฟร์วีลดไรฟเท่านั้น) จากแม่สะเรียงไปบ้านแม่สามแลบระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเพียง 1 ชม.

 

 

ขอขอบคุณ

 

thanks copy

 

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เอื้อเฟื้อพาหนะในการเดินทาง------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2561
คอลัมน์ : สารคดี
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/N4zdt
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th