กิจกรรม

ตามรอยต้นน้ำ กับ ฟอร์ด เรนเจอร์


ฟอร์ด ประเทศไทย น้อมนำพระราชดำริการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรม “ตามรอยต้นน้ำของพ่อ” นำสื่อมวลชนเดินทางไปศึกษาวิธีจัดการทรัพยากรน้ำ ที่จังหวัดกาญจนบุรี

คาราวาน ฟอร์ด เรนเจอร์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง “โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี เป็นที่แรก หลังจากที่ได้ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับจุดประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯ ทำให้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่ทรงดำรัสไว้ว่า “น้ำคือชีวิต” แม้ประเทศไทยจะตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ที่มีฝนตกชุก หากขาดหลักการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่ดีแล้ว อาจส่งผลให้เกิดภัยน้ำท่วม หรือน้ำแล้งจากการบุกรุกพื้นที่ป่าได้

 

ภายในโครงการฯ เราได้เห็นการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น โครงการปลูกหญ้าแฝกที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โครงการแก้มลิงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและช่วยกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม และยังได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำอันเป็นตัวแปรสำคัญของการอยู่รอดของผืนป่า และช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

เช้าวันถัดมา คาราวาน ฟอร์ด เรนเจอร์ ได้ลงแพขนานยนต์ข้ามไปยังฝั่ง อ. ทองผาภูมิ ตามเส้นทางธรรมชาติ เพื่อตะลุยสู่อุโมงค์เหมืองแร่ และยอดเขาเอเวอเรสต์ เส้นทางนี้ประทับใจเรามาก ทำให้ได้เห็นความสวยงามของเหมืองแร่เก่าที่มีความยาวถึง 2 กม. ภายในอุโมงค์ยังมีธารน้ำ ได้เห็นน้ำตกไหลออกมาจากปล่องเพดานถ้ำ รวมถึงน้ำที่ผุดออกมาจากผนังถ้ำจนเริ่มก่อตัวเป็นหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ และยังได้สำรวจป่าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำ

 

นอกจากนี้เรายังได้สัมผัสสมรรถนะของ ฟอร์ด เรนเจอร์ เครื่องยนต์ดีเซล 3.2 ลิตร 200 แรงม้า อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขา (HILL DESCENT CONTROL) และโหมดการขับเคลื่อน 4 ล้อ (4L) ที่ทำให้การขับขึ้น/ลงทางชันง่ายขึ้นกว่าเดิม และที่โดดเด่นที่สุด คือ การปรับปรุงช่วงล่างใหม่ให้มีความนุ่มนวลขึ้น แต่ก็ยังคงสมรรถนะในการเกาะถนนอยู่เหมือนเดิม

 

วันสุดท้าย คาราวานได้ไปเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพวกเราได้ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ร่วมกับเด็กๆ ที่โรงเรียน รวมถึงปลูกต้นไม้ผล เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวัน และถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจ “ตามรอยต้นน้ำของพ่อ”------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2560
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FVeIR

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน