บันทึกธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ ปรับภาพลักษณ์และขยายศูนย์บริการ


สยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเดินหน้าปรับปรุงและก่อสร้างภาพลักษณ์สาขา และศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ที่กระจายกว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงสำนักงานตัวแทนให้มีความทันสมัยสอดรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในแต่ละพื้นที่ และให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการให้บริการ

 

นอกจากนี้ยังขยายช่องทางการให้บริการประกันภัยไปยังห้างสรรพสินค้า ผ่านจุดบริการ V-STATION ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเขตต่างจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น และยังสามารถให้บริการลูกค้านอกเหนือเวลาปกติ รวมถึงการเปิดให้บริการในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2560
คอลัมน์ : บันทึกธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/neHSv

Follow autoinfo.co.th