บันทึกธุรกิจ

ไทยบริดจสโตนฯ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว


รายงานข่าวจาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN INDUSTRY) ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถดำเนินกิจการร่วมกันกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข

 

สำหรับปีนี้ บริษัทฯ คว้ารางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (GREEN CULTURE)” รางวัลที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการขับเคลื่อนสู่เส้นทางการดำเนินธุรกิจสีเขียว มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตพร้อมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากการดำเนินงานของพนักงานทุกคนในองค์กรจนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2560
คอลัมน์ : บันทึกธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Z3kiu

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน