สโมสรฟอร์มูลา

กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)ฯ จัดอบรมช่างเทคนิค


บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิค ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ให้ตัวแทนช่างจากศูนย์บริการกูดเยียร์ ออโทแคร์ ทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตร “ช่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ” เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่สูงขึ้น และได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2560
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1TOeo

Follow autoinfo.co.th