ตีฆ้องร้องป่าว

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่งฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม


บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ “DAY OF CARING-สร้างโอกาสแห่งการให้” จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบอุปกรณ์ด้านการศึกษาให่แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2560
คอลัมน์ : ตีฆ้องร้องป่าว
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/wk4hW