เขาว่าอย่างนั้นจริงไหม ?

เกียร์ ซีวีที ต้องใช้น้ำมันเกียร์ ซีวีที เท่านั้น…จริงไหม ?


เขาว่า… : รถเกียร์ ซีวีที ต้องใช้เฉพาะน้ำมันเกียร์ ซีวีที เท่านั้น…จริงไหม ?

 

จริง : เพราะน้ำมันเกียร์ ซีวีที มีคุณสมบัติทำให้ฝืด ซึ่งต่างจากน้ำมันเกียร์อัตโนมัติทั่วไป ที่ทำให้ลื่น

 

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติทั่วไป มีหน้าที่ “หล่อลื่น” ผิวโลหะ ที่ส่งผ่านกำลังในทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ส่วนน้ำมันเกียร์ ซีวีที มีหน้าที่สร้าง “ความฝืด” ระหว่างผิวโลหะ มิฉะนั้นสายพานจะลื่น จนครูดกับผนังพูลเลย์ ถ้าเอาน้ำมันเกียร์อัตโนมัติทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันมาใส่กับเกียร์ ซีวีที รับรองว่าพังแน่ๆ ครับ

 

เกียร์ ซีวีที ถูกนำมาใช้กับรถยนต์หลายรุ่น เนื่องจากสามารถเปลี่ยนอัตราทดได้ต่อเนื่อง ไม่มีจังหวะ 4, 5, 6, 7, 8 หรือ 9 ตามจำนวนชุดฟันเฟืองแบบเกียร์อัตโนมัติปกติ จึงช่วยให้ประหยัดน้ำมัน และมีราคาถูก

 

เกียร์ ซีวีที ใช้สายพานเหล็กกล้าเป็นตัวถ่ายทอดกำลัง โดยคาดอยู่กับร่องทรงลิ่มของพูลเลย์ 2 ชุด ชุด 1 เป็นชุดออกกำลัง (แรงบิด) ที่รับกำลังจากเครื่องยนต์โดยผ่านทอร์คคอนเวอร์เตอร์ อีกชุดเป็นชุดรับกำลัง (แรงบิด) แล้วส่งต่อผ่านเพลาขับไปสู่ล้อขับเคลื่อน พูลเลย์ทั้ง 2 ชุดนี้ จะถูกสั่งให้กว้างสุด และแคบสุดต่อเนื่องตลอดเวลาขณะใช้งาน สายพานเหล็กเหล่านี้จึงรับภาระหนักมาก จำเป็นต้องพึ่งพาน้ำมันหล่อลื่นสูตรพิเศษเท่านั้น ที่เรียกว่า ซีวีที-เอฟ (CVT-F)

 

น้ำมันหล่อลื่นเกียร์ ซีวีที (CVT-FLUID) ต้องสร้าง “ความฝืด” ระหว่างผิวโลหะได้ดี มิฉะนั้นสายพานจะลื่น จนครูดกับผนังพูลเลย์ได้ ขณะเดียวกันถ้ามีการเสียดสีเกิดขึ้น ตอนแผ่นเหล็กเข้าหรือออกจากร่องพูลเลย์ (ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้) น้ำมันเกียร์ ซีวีที จะต้องต้านการสึกหรอของโลหะได้ดีด้วย

 

ส่วนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติทั่วไป ATF (AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID) มีหน้าที่ “หล่อลื่น” ผิวโลหะ ที่ส่งผ่านกำลังในทอร์คคอนเวอร์เตอร์ และต้องไม่ทำให้เกิดฟอง เวลาถูก “ปั่น” ด้วยความเร็วสูง รวมถึงต้องรักษาความหนืด หรือความข้นให้คงที่ ต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพง่ายเพราะถูกออกซิเจน

 

ดังนั้น น้ำมันเกียร์ทั้ง 2 ชนิด จึงมีคุณสมบัติที่ต่างกันอย่างชัดเจน น้ำมันเกียร์อัตโนมัติทั่วไปต้องทำให้ลื่น ส่วนน้ำมันเกียร์ ซีวีที ต้องทำให้ฝืด ถ้าเอาน้ำมัน ATF ที่ข้างขวดเขียนว่า DEXRON 2 หรือ 3 มาใส่กับเกียร์ ซีวีที รับรองว่าพังแน่นอนครับ------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2560
คอลัมน์ : เขาว่าอย่างนั้นจริงไหม ?
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cnYUX