กิจกรรม

ฟอร์ด เปิดโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการต้นแบบ MINI 3 S


ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ เตชอัมพร กรุ๊ป เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ ฟอร์ด เตชอัมพร ราชบุรี (บ้านโป่ง) รูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลก ภายใต้คอนเซพท์ MINI 3 S

โชว์รูม ฟอร์ด MINI 3 S เป็นโชว์รูมขนาดเล็กที่เน้นการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ครอบคลุม 3 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายขาย (SALES) ฝ่ายบริการ (SERVICE) และฝ่ายอะไหล่ (SPARE PARTS) โดยจะมุ่งขยายอาณาเขตการให้บริการจากบริเวณอำเภอหลักสู่อำเภอรอง เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

โชว์รูมและศูนย์บริการแบบ MINI 3 S จะใช้พื้นที่ประมาณ 620-1,000 ตรม. ซึ่งจะใช้งบประมาณในการลงทุนไม่มากนัก และสามารถคืนทุนได้รวดเร็วกว่าการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการขนาดใหญ่ โดยปีนี้จะขยายการให้บริการเพิ่มอีก 3-4 สาขา

 

โชว์รูม ฟอร์ด เตชอัมพร ราชบุรี (บ้านโป่ง) เป็นสาขาแรกของ โชว์รูม ฟอร์ด MINI 3 S ที่ได้ปรับปรุงจากโชว์รูมเดิมที่ขายรถอย่างเดียว ใช้งบลงทุนประมาณ 7 ล้านบาท โดยมั่นใจว่าจะคืนทุนภายใน 1 ปี

 

ในขณะที่ เตชอัมพร กรุ๊ป ร่วมธุรกิจกับ ฟอร์ด มาเป็นเวลากว่า 16 ปี มีโชว์รูมและศูนย์บริการ 4 แห่ง ที่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม บ้านโป่ง และราชบุรี ปีที่แล้วมียอดขายรวมประมาณ 700-800 คัน คาดว่าหลังจากปรับปรุงสาขาบ้านโป่ง เป็น MINI 3 S แล้วจะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2560
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KpFBl
เพิ่มเพื่อน