สโมสรฟอร์มูลา

วิริยะประกันภัยฯ รับประกาศนียบัตรต่อต้านการทุจริต


บุญเลิศ กุศลเพิ่มพูล กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตรจาก ชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในฐานะที่บริษัทฯ ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ณ โรงแรม เรเนสซองศ์ กรุงเทพฯ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2560
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/RGJCK
เพิ่มเพื่อน