พิเศษ

เอสโซ เติมรอยยิ้มที่ภาคใต้ มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การแพทย์


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยพันธมิตรสถานีบริการเอสโซ และสโมสรพนักงาน ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 800 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวม 2,400,000 บาท ให้แก่นักเรียนในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายมณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์)

พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า และเครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลือง รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ มูลค่ารวม 600,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้การรักษาและบริการประชาชนของโรงพยาบาลในเขตภาคใต้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโครงการรณรงค์ “เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %” ณ เทศบาลนครตรัง โดยร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย โดยจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย จัดขบวนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ที่ได้มาตรฐานให้แก่ชุมชนที่ผ่านการอบรมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ได้เรียนรู้กฎจราจร และความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย 100 % เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในเขตเทศบาลนครตรังให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กันยายน ปี 2560
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Wr5qM
เพิ่มเพื่อน