แนะนำเครื่องเสียง

POWER AMPLIFIER PIONEER รุ่น GM-A6604


เพาเวอร์แอมพ์ CLASS AB กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์x4 แชนแนล RMS (4 โอห์ม) และกำลังขับโดยรวมสูงสุด 760 วัตต์ MAX ภาคจ่ายไฟระบบสวิทชิงความเร็วสูงด้วยมอสเฟท พร้อมหม้อแปลงชนิด TOROIDAL มีขั้วต่ออินพุทชนิด RCA และ SPEAKER INPUT ค่าความถี่ตอบสนอง 10-70,000 เฮิร์ทซ์ ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวนกว่า 95 ดีบี ปรับค่าความไวได้ 0.2-6.5 โวลท์ มีวงจรไฮพาสส์/โลว์พาสส์ ฟิลเตอร์ ปรับเลือกค่าความถี่ได้ตั้งแต่ 40-500 เฮิร์ทซ์ ปรับเพิ่มเสียงเบสส์ 0-12 ดีบี ที่ค่าความถี่ 50 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชัน 12 ดีบี/ออคเทฟ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ Formula
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2560
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/rINmB
เพิ่มเพื่อน