แนะนำเครื่องเสียง

POWER AMPLIFIER KENWOOD รุ่น KAC-PS704EX


เพาเวอร์แอมพ์กำลังขับต่อเนื่อง 70 วัตต์x4 แชนแนล RMS (4 โอห์ม) และกำลังขับโดยรวมสูงสุด 1,000 วัตต์ MAX ภาคจ่ายไฟระบบ SWITCHED MODE ด้วยมอสเฟท พร้อมหม้อแปลง TOROIDAL ส่วนคาพาซิเตอร์ด้านปฐมภูมิขนาด 9,900 ไมโครฟารัด และด้านทุติยภูมิขนาด 6,600 ไมโครฟารัด มีพัดลมระบายอากาศ ขั้วต่ออินพุทแบบ RCA และ SPEAKER INPUT ค่าความถี่ตอบสนองตั้งแต่ 20-50,000 เฮิร์ทซ์ ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 80 ดีบี (อ้างอิงการวัดแบบ A-WEIGHTED ที่ 1 วัตต์/4 โอห์ม) มีวงจรไฮพาสส์/โลว์พาสส์ในตัว------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ Formula
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2560
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0PPgd
เพิ่มเพื่อน