ข่าวรอบโลก

ผู้ใช้รถในอังกฤษ ร้อยละ 17 สนใจจะซื้อรถไฮบริดหรือรถพลังไฟฟ้าเป็นคันต่อไป


คือ จำนวนเปอร์เซนต์ของผู้ใช้รถในอังกฤษที่ตอบว่า รถไฮบริด หรือรถพลังไฟฟ้า เมื่อตั้งคำถามว่ารถคันต่อไปที่คิดว่าจะซื้อ จะเป็นรถอะไร ? ในขณะที่ร้อยละ 60 เลือกรถเบนซิน และร้อยละ 23 เลือกรถดีเซล แต่เมื่อตั้งคำถามเดียวกันนี้กับผู้ที่เป็นเจ้าของรถดีเซลอยู่แล้ว ร้อยละ 22 ตอบว่ารถไฮบริด หรือรถพลังไฟฟ้า ร้อยละ 32 เลือกรถเบนซิน และร้อยละ 46 เลือกรถดีเซล ตัวเลขนี้เป็นผลจากการสำรวจซึ่งทำกับผู้ใช้รถมากกว่า 1,000 คน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2017------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์ ชมจินดา
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2560
คอลัมน์ : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/vqmXC
เพิ่มเพื่อน