พิเศษ

โตโยตา สร้างเมืองสีเขียว ปลูกป่าชายเลน 55,000 ต้น


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับกรมพลาธิการทหารบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED จัดกิจกรรม โตโยตาปลูกป่าชายเลนปีที่ 13 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ. สมุทรปราการ โดยนำคณะอาสาสมัคร ประกอบด้วย ตัวแทนจากบริษัทในเครือ กลุ่มพนักงาน โตโยตา และครอบครัวสมาชิกชมรมโตโยตาจิตอาสา สมาชิกชมรมอี-โตโยตา คลับ และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 5,500 คน ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน จำนวน 55,000 ต้น

 

นอกจากนี้ยังได้ทำพิธีเปิดสะพานศึกษาธรรมชาติแห่งใหม่ และนิทรรศการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ในพื้นที่ด้านนอกศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน และไม่มีค่าใช้จ่าย

 

โตโยตาปลูกป่าชายเลน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “โตโยตาเมืองสีเขียว” จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ในระบบนิเวศชายเลน โดยจากการร่วมมือดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 13 ปี ส่งผลให้มีการปลูกไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมดำ เป็นต้น ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) รวมทั้งสิ้น 542,800 ต้น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2560
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/PFLS9
เพิ่มเพื่อน