พิเศษ

สปิริท รุ่นพิเศษ-มูลนิธิ ไรท์ ทู พเลย์


โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL ได้จัดอบรมหลักสูตรระดับเบสิค รุ่นพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ไรท์ ทู พเลย์ (RIGHT TO PLAY) ประเทศไทย ที่อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 เพื่อเรียนรู้เทคนิคการขับอย่างถูกต้อง ควบคู่ความปลอดภัย พร้อมเสริมด้วยการใช้งานวินช์เบื้องต้น

มูลนิธิ ไรท์ ทู พเลย์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับสากล จดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา พร้อมพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยใช้กิจกรรมกีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้แบบบูรณาการ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 โครงการหลัก คือ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และโครงการกีฬาและกิจกรรมการเล่นเพื่อผู้ลี้ภัยจากประเทศเมียนมาร์ ร่วมมือกับสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย

 

เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของมูลนิธิขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อได้ แต่ไม่มีทักษะการขับที่ถูกต้องและถูกวิธี จึงทำให้การเข้าไปทำกิจกรรม หรือบริจาคอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กและเยาวชนในท้องที่ทุรกันดาร ไม่สะดวกเท่าที่ควร หลายครั้งรถได้รับความเสียหาย จึงตัดสินใจมาอบรม เพื่อเรียนรู้การใช้รถ 4×4 ที่ถูกต้อง และปลอดภัย

 

ภาคทฤษฎีแน่น ภาคปฏิบัติเข้าพื้นที่จริง

ช่วงเช้าเริ่มด้วยภาคทฤษฎี หัวหน้าครูฝึก สราวิทย์ วานิชสมบัติ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนตั้งแต่พื้นฐานการขับรถ เช่น ท่านั่ง การจับพวงมาลัย และลงลึกเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ฮับลอค เกียร์ ระบบฟันเฟือง และยาง เป็นต้น โดยเน้นให้เข้าใจหลักการทำงานที่แท้จริงก่อน เพราะหลายคนขับได้ แต่ยังไม่มีความรู้ แก้ไขและดูแลอุปกรณ์ไม่เป็น นักเรียนทุกคนสามารถผ่านไปได้ พร้อมเข้าพื้นที่จริง

 

ช่วงบ่ายไปทดลองขับในสนามฝึกจริง รอบแรกครูฝึกสาธิตการขับแต่ละสถานีให้ดูก่อน ก่อนจะทดลองขับด้วยตัวเอง ผ่านแต่ละสถานีด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย

 

เช้าวันที่สอง ฝนไม่ตก ทำให้จุดหมายที่เราวางไว้ คือ เขากระโจม เป็นไปตามแผน พวกเราออกเดินทางด้วยความตื่นเต้น แม้ว่าเส้นทางจะเริ่มลาดยางมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีเส้นทางขับ 4 อยู่หลายกิโลเมตร นักเรียนทุกคนทำได้ดี ทุกคันสามารถผ่านอุปสรรค และกลับลงมาอย่างปลอดภัย

 

มุมมองของนักเรียนสปิริท

ชาญชัย บุญเชิญ

“พวกเราเป็นหน่วยช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ การที่เรามาเรียนจะช่วยเพิ่มทักษะเรื่องการขับรถเข้าพื้นที่ เพื่อจะได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผมจะนำวิธีการใช้รถ 4×4 ที่ถูกต้องไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ในองค์กร”

 

อนันต์ อรรถสงเคราะห์

“เพื่อนๆ ทุกคนน่ารักมาก เรามาจากหลายภาค ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก จากที่ขับเป็นอย่างเดียว แต่ตอนนี้เรามีทักษะที่จะไปในเส้นทางทุรกันดารอย่างไรไม่ให้รถยนต์เสียหาย พร้อมกับได้ข้อคิดที่ว่า การเข้าพื้นที่ไม่ควรใจร้อน เมื่อเจอปัญหาเราจะต้องค่อยๆ คิด เพื่อจะผ่านอุปสรรคไปได้”

 

สันติ สันโดษวนาไพร

“ผมขับรถโฟร์วีลดไรฟนะครับ แต่ไม่เคยใช้เกียร์ขับ 4 เลย เพราะขับแต่บนถนนดำเท่านั้น มาครั้งนี้ผมรู้แล้วว่าการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นอย่างไร และการขับรถเข้าพื้นที่ ความใจร้อนไม่ช่วยอะไรเลย รถพังอีกต่างหาก ครูสอนเข้าใจง่าย ทีมงานเป็นกันเอง”

 

SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL เป็นโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมถ่ายทอดวิชาให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มความสามารถ ตามสโลแกน “ขับให้เป็น ใช้ให้คุ้ม” สอบถามรายละเอียดได้ที่ สุกานดา ปภัสร์พงษ์ โทรศัพท์ 0-2641-8444 ต่อ 404-405------------------------------
เรื่องโดย : ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติ
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2560
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ddUsh
เพิ่มเพื่อน