มาตรวัดตลาดรถ

น่าจะถึงฝั่งฝัน


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2017/2016

ตลาดโดยรวม 15.1 %
รถยนต์นั่ง 20.2 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) 3.9 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) 34.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 14.1 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ 14.7 %
อื่นๆ 6.3 %

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2017/2016

ตลาดโดยรวม 15.7 %
รถยนต์นั่ง 31.8 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) -8.9 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) 8.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 12.5 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ 23.9 %
อื่นๆ 7.5 %

 

เพียงไตรมาสแรกของปี ยอดการขายรถยนต์ปี 2560 ก็สามารถเจริญเติบโตได้ถึง 15.7 % ทำยอดขายกัน 273,757 คัน โดยเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว ขายได้ 63,267 คัน เติบโต 15.1 %

 

แม้ว่าภาพโดยรวมแล้ว ยอดการส่งออกรถยนต์ของเราในบางตลาดอาจจะยังถดถอย เพราะสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค ที่มีทั้งเติบโต และเสื่อมถอย ไม่เหมือนกัน แต่โดยรวมสำหรับตลาดในบ้านเรา ในสภาวะที่สภาพเศรษฐกิจได้รับความสนใจจากภาครัฐ มีความเจริญเติบโตที่ต้องถือว่าดีทีเดียว

 

มาคุยกันเรื่องที่ยังได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน เกี่ยวกับ รถยนต์ไฟฟ้า ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบ พร้อมเปิดให้การส่งเสริมในด้านต่างๆ มุ่งหวังให้แจ้งเกิดรถยนต์ไฟฟ้า ในหลากประเภทในบ้านเราให้ได้ในเร็ววัน

 

บอร์ด บีโอไอ ชุดใหญ่ เห็นชอบเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า และกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านั้น จะให้การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า 3 แบบ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (HEV: HYBRID ELECTRIC VEHICLE) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม เสียบปลั๊ก (PHEV: PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบทเตอรี (BEV: BATTERY ELECTRIC VEHICLE) โดยให้ส่งเสริมการผลิตทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะ และรถโดยสาร และให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่แตกต่างกันตามระดับเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน

 

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภท มีดังนี้ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (HEV: HYBRID ELECTRIC VEHICLE) ต้องเสนอเป็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการผลิต หรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญๆ ส่วนสิทธิและประโยชน์จะได้รับเฉพาะการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

 

กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (PHEV: PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE) เสนอเป็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญ ยื่นคําร้องขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ทั้งนี้หากมีการผลิตชิ้นส่วนสําคัญมากกว่า 1 ชิ้น จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นชิ้นละ 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี

 

กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV: BATTERY ELECTRIC VEHICLE) เสนอเป็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญ จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ 5-8 ปี ทั้งนี้หากมีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญมากกว่า 1 ชิ้น จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นชิ้นละ 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 10 ปี

 

กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC BUS) เสนอเป็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการผลิต หรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญ จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และหากมีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญมากกว่า 1 ชิ้น จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเพิ่มขึ้นชิ้นละ 1 ปี รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี

 

กิจการทุกประเภท รวมทั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า จะต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

mart1707

 

นอกจากนี้ กิจการผลิตชิ้นส่วนสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้า ยังได้เพิ่มชิ้นส่วนอีก 10 รายการ ที่จะให้การส่งเสริม ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ได้แก่ กิจการผลิตแบตเตอรี่ กิจการผลิต TRACTION MOTOR กิจการผลิตระบบปรับอากาศด้วยไฟฟ้าหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตระบบบริหารจัดการแบทเตอรี กิจการผลิตระบบควบคุมการขับขี่ กิจการผลิต ON-BOARD CHARGER กิจการผลิตสายชาร์จแบทตเตอรีพร้อมเต้ารับ-เต้าเสียบ กิจการผลิต DC/DC CONVERTER กิจการผลิต INVERTER กิจการผลิต PORTABLE ELECTRIC VEHICLE CHARGER กิจการผลิต ELECTRICAL CIRCUIT BREAKER กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV SMART CHARGING SYSTEM) และกิจการผลิตคานหน้า/คานหลังสําหรับรถโดยสารไฟฟ้า และหากตั้งโครงการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และยื่นขอรับส่งเสริมภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50 % เป็นเวลา 5 ปี

 

ก็เท่ากับว่า ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากสิ้นปีนี้ เราก็น่าจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้า ในหลากประเภท แจ้งเกิดในบ้านเราได้พอสมควร โดยในระยะเริ่มแรก ราคาตัวรถอาจจะแพงกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในบ้างเล็กน้อย เพราะรถยนต์แบบเก่า ทำกันมานาน ต้นทุนค่อนข้างคงที่แล้ว ส่วนรถยนต์ไฟฟ้า ยังเป็นของใหม่สำหรับบ้านเรา ก็ได้แต่หวังว่าต้นทุนจะไม่แพงจนเกินเหตุ ให้ต้องมากังวลเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น

 

มองกันในสิ่งที่ดี ว่ารถยนต์ไฟฟ้า มีโอกาสเกิดได้ในบ้านเรา ให้เวลาอีกสัก 5 ปี น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้บ้าง------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2560
คอลัมน์ : มาตรวัดตลาดรถ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/U062Y
เพิ่มเพื่อน