บทความ

น่าจะถึงฝั่งฝัน


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2017/2016

ตลาดโดยรวม 15.1 %
รถยนต์นั่ง 20.2 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) 3.9 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) 34.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 14.1 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ 14.7 %
อื่นๆ 6.3 %

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2017/2016

ตลาดโดยรวม 15.7 %
รถยนต์นั่ง 31.8 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) -8.9 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) 8.9 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 12.5 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ 23.9 %
อื่นๆ 7.5 %

 

เพียงไตรมาสแรกของปี ยอดการขายรถยนต์ปี 2560 ก็สามารถเจริญเติบโตได้ถึง 15.7 % ทำยอดขายกัน 273,757 คัน โดยเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว ขายได้ 63,267 คัน เติบโต 15.1 %

 

แม้ว่าภาพโดยรวมแล้ว ยอดการส่งออกรถยนต์ของเราในบางตลาดอาจจะยังถดถอย เพราะสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค ที่มีทั้งเติบโต และเสื่อมถอย ไม่เหมือนกัน แต่โดยรวมสำหรับตลาดในบ้านเรา ในสภาวะที่สภาพเศรษฐกิจได้รับความสนใจจากภาครัฐ มีความเจริญเติบโตที่ต้องถือว่าดีทีเดียว

 

มาคุยกันเรื่องที่ยังได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน เกี่ยวกับ รถยนต์ไฟฟ้า ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบ พร้อมเปิดให้การส่งเสริมในด้านต่างๆ มุ่งหวังให้แจ้งเกิดรถยนต์ไฟฟ้า ในหลากประเภทในบ้านเราให้ได้ในเร็ววัน

 

บอร์ด บีโอไอ ชุดใหญ่ เห็นชอบเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า และกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านั้น จะให้การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า 3 แบบ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (HEV: HYBRID ELECTRIC VEHICLE) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม เสียบปลั๊ก (PHEV: PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบทเตอรี (BEV: BATTERY ELECTRIC VEHICLE) โดยให้ส่งเสริมการผลิตทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะ และรถโดยสาร และให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ที่แตกต่างกันตามระดับเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน

 

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภท มีดังนี้ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (HEV: HYBRID ELECTRIC VEHICLE) ต้องเสนอเป็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการผลิต หรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญๆ ส่วนสิทธิและประโยชน์จะได้รับเฉพาะการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

 

กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (PHEV: PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE) เสนอเป็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญ ยื่นคําร้องขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ทั้งนี้หากมีการผลิตชิ้นส่วนสําคัญมากกว่า 1 ชิ้น จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นชิ้นละ 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี

 

กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV: BATTERY ELECTRIC VEHICLE) เสนอเป็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญ จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ 5-8 ปี ทั้งนี้หากมีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญมากกว่า 1 ชิ้น จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นชิ้นละ 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 10 ปี

 

กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC BUS) เสนอเป็นแผนงานรวม (PACKAGE) ที่ประกอบด้วย โครงการประกอบรถยนต์ และโครงการผลิต หรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญ จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี และหากมีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนสําคัญมากกว่า 1 ชิ้น จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลเพิ่มขึ้นชิ้นละ 1 ปี รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี

 

กิจการทุกประเภท รวมทั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า จะต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

mart1707

 

นอกจากนี้ กิจการผลิตชิ้นส่วนสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้า ยังได้เพิ่มชิ้นส่วนอีก 10 รายการ ที่จะให้การส่งเสริม ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ได้แก่ กิจการผลิตแบตเตอรี่ กิจการผลิต TRACTION MOTOR กิจการผลิตระบบปรับอากาศด้วยไฟฟ้าหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตระบบบริหารจัดการแบทเตอรี กิจการผลิตระบบควบคุมการขับขี่ กิจการผลิต ON-BOARD CHARGER กิจการผลิตสายชาร์จแบทตเตอรีพร้อมเต้ารับ-เต้าเสียบ กิจการผลิต DC/DC CONVERTER กิจการผลิต INVERTER กิจการผลิต PORTABLE ELECTRIC VEHICLE CHARGER กิจการผลิต ELECTRICAL CIRCUIT BREAKER กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV SMART CHARGING SYSTEM) และกิจการผลิตคานหน้า/คานหลังสําหรับรถโดยสารไฟฟ้า และหากตั้งโครงการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และยื่นขอรับส่งเสริมภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50 % เป็นเวลา 5 ปี

 

ก็เท่ากับว่า ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากสิ้นปีนี้ เราก็น่าจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้า ในหลากประเภท แจ้งเกิดในบ้านเราได้พอสมควร โดยในระยะเริ่มแรก ราคาตัวรถอาจจะแพงกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในบ้างเล็กน้อย เพราะรถยนต์แบบเก่า ทำกันมานาน ต้นทุนค่อนข้างคงที่แล้ว ส่วนรถยนต์ไฟฟ้า ยังเป็นของใหม่สำหรับบ้านเรา ก็ได้แต่หวังว่าต้นทุนจะไม่แพงจนเกินเหตุ ให้ต้องมากังวลเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น

 

มองกันในสิ่งที่ดี ว่ารถยนต์ไฟฟ้า มีโอกาสเกิดได้ในบ้านเรา ให้เวลาอีกสัก 5 ปี น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้บ้าง------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2560
คอลัมน์ : มาตรวัดตลาดรถ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/U062Y
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th