แนะนำเครื่องเสียง

FRONTEND PIONEER


รุ่น AVH-295BT เครื่องเล่นมัลทิมีเดีย รีซีเวอร์ขนาด 2 DIN จอภาพชนิด WVGA ขนาด 6.2 นิ้ว ระบบสัมผัส ปรับแต่งสีจอแสดงผลได้ 3 แบบ มี BLUETOOTH ในตัว รองรับการเล่นไฟล์ MP3, WMA, ACC, DIVX รองรับการเชื่อมต่อ USB, AUX อินพุท ปรับแต่งเสียงด้วยอีควอไลเซอร์ 5 แบนด์ มีครอสส์โอเวอร์ชนิดไฮ/โลว์พาสส์ ปรับควบคุมเสียงให้ลำโพงซับวูเฟอร์ได้ พร้อมเลาด์เนสส์ 3 โหมด รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน, IPOD ภาคถอดรหัสเสียงระบบ DOLBY DIGITAL ภาครับวิทยุแบบ SUPERTUNER IIID ตั้งวิทยุได้ 24 สถานี ช่องต่อกล้องมองหลัง ขั้วต่อ A/V อินพุทx1 ชุด ขั้วต่อวีดีโอ เอาท์พุทx1 ชุด ภาคขยายเสียงขนาด 50 วัตต์x4 แชนแนล MAX------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : อินเตอร์เนท
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2560
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qOSf1
เพิ่มเพื่อน