บทความ

ปีนี้ส่งออกน่าจะดี


เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017/2016

ตลาดโดยรวม 19.9 %
รถยนต์นั่ง 46.6 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) -10.6 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) - 9.5 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 12.4 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ 35.7 %
อื่นๆ 14.1 %

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2017/2016

ตลาดโดยรวม 15.4 %
รถยนต์นั่ง 34.0 %
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) -9.9 %
รถอเนกประสงค์ (MPV) 21.8 %
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 9.8 %
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ 30.6 %
อื่นๆ 8.2 %

 

ก่อนจะไปว่าด้วยเรื่องของการส่งออกในปีนี้ อันนี้เป็นความเห็นของค่ายยักษ์ใหญ่ ขอบันทึกไว้หน่อยว่า ตลาดรถยนต์ในเดือนมีนาคม คาดว่ายังคงเติบโต แม้ว่าสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ รวมถึงข้อเสนอพิเศษและเงื่อนไขการเช่าซื้อที่หลากหลายจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนการจัดงานแสดงรถยนต์ในช่วงปลายเดือน จะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อการเติบโตของตลาดรถยนต์

 

ไม่ได้จั่วหัวเอาไว้เล่นๆ แต่เป็นความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม ที่เพียงแค่ 2 เดือนผ่านมา ผู้ประกอบการต่างพากันยินดีปรีดา รวมทั้งให้ความมั่นใจว่า ยอดการส่งออกของปี 2560 จะมีการขยายตัวอย่างแน่นอน แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม จะปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน สาเหตุจากการชะลอตัวของอุปสงค์และกำลังซื้อ หลังจากสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี 2559

 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีความกังวลต่อค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่ากว่าประเทศในภูมิภาค ส่วนผู้ประกอบการ SMEs กังวลต่อปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ ภาวะการแข่งขันและต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่งออก เห็นว่าการส่งออกของไทยในปี 2560 มีทิศทางการขยายตัวดี จากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ไฟฟ้าและอีเลคทรอนิคส์ เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดี โดยมีแรงขับเคลื่อนจากภาคการส่งออก การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ที่มีโครงการมากมายนำเสนอในช่วงระยะเวลาอีกหลายปีข้างหน้า

 

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐ คือ การรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน โดยเปิดด่านเพิ่ม และปรับแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคทางการค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน รวมถึงสนับสนุนการขยายฐานส่งออกสินค้า SMEs และให้ความรู้ผู้ประกอบการในการเข้าถึงช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และเร่งเจรจาการค้ากับประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อขยายตลาด ลดอุปสรรคทางการค้าและมาตรการกีดกันสินค้าที่มิใช่ภาษี

 

mart2

 

กลับมาคุยกันเรื่องมูลค่าส่งออกสินค้าไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ ปรากฏว่าติดลบ 2.8 % แต่หากไม่รวมสินค้าที่มูลค่าการส่งออกมีความผันผวนสูงในปีก่อน ซึ่งมีผลของฐานในการคำนวณ เช่น ทองคำและสินค้าหมวดอากาศยาน ที่ถือเป็นอาวุธและยุทธปัจจัย มูลค่าส่งออกสินค้าของไทยขยายตัว 8.5 % นอกจากนี้ การขยายตัวดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยทางด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น

 

แม้ภาพรวมมูลค่าส่งออกสินค้าจะหดตัว แต่การส่งออกไปจีนขยายตัวสูง โดยการส่งออกสินค้าไปยังหลายตลาดสำคัญมีการขยายตัวบนเลข 2 หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “จีน” ที่มียอดการส่งออกสินค้าจากไทยอยู่ที่ 2,279 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 31.1 %

 

อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปจีนอาจจะสูงกว่าตัวเลขที่กล่าวมาในเบื้องต้น ด้วยส่วนหนึ่งมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปจีนถูกแฝงไปในรูปแบบมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังเวียดนาม ผ่านช่องทาง “การค้าผ่านแดน” เพื่อส่งออกต่อไปยังจีนอีกหนึ่งทอด (RE-EXPORT) เนื่องด้วยเวียดนามได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED TAX) จากจีน หากส่งออกสินค้าผ่านพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะสินค้าในหมวดอาหารที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากที่จัดเก็บในอัตรา 13 % จึงทำให้การส่งออกสินค้าในหมวด “ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง” จากไทยไปเวียดนามขยายตัวสูงติดต่อกันนานหลายเดือน เพื่อรองรับความต้องการบริโภคผลไม้ของชาวจีน

 

นอกจากนี้ สินค้าส่งออกในหมวดอาหาร ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงแผงวงจรไฟฟ้าก็มีทิศทางการขยายตัวที่ต่อเนื่อง โดยสินค้าในหมวดอาหาร ทั้งในส่วนของสินค้าประมง โดยเฉพาะกุ้งที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสินค้าไก่แช่เย็น-แช่แข็ง-แปรรูปที่ยังขยายตัวได้ดี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการยกเลิกการห้ามนำเข้าไก่จากไทยของเกาหลีใต้ อีกทั้งได้อานิสงส์จากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน รวมถึงสหรัฐอเมริกา

 

ในขณะที่การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ก็มีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องในตลาดเวียดนามและอินโดนีเซีย ที่มีฐานการผลิตรถยนต์ ทั้งนี้ หากทิศทางการขยายตัวของการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ยังคงรักษาโมเมนทัมการเติบโตได้ ก็น่าจะทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปี 2560 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงกว่าที่ประมาณการไว้เบื้องต้นที่ 0.8 %

 

เมื่อมองภาพจากสถานการณ์ที่เป็นไป ณ เวลานี้ ก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดได้พอสมควร ว่าภาคการส่งออกของไทยในปีนี้ น่าจะไปได้ดีตามสมควร ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของระดับโลกด้วย ว่าจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2560
คอลัมน์ : มาตรวัดตลาดรถ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VadDL
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th