แนะนำเครื่องเสียง

PRE AMPLIFIER RODEK รุ่น RP-WHITE DIAMOND 5PD


พาราเมทริค อีควอไลเซอร์ขนาด 5 แบนด์ ปรับเสียงทุ้มได้ตั้งแต่ 40-90 เฮิร์ทซ์ ปรับเสียงกลาง/ทุ้ม 150-250 เฮิร์ทซ์ ปรับเสียงกลาง 350-750 เฮิร์ทซ์ ปรับเสียงกลาง/แหลม 1,000-4,000 เฮิร์ทซ์ ปรับเสียงแหลม 5,000-16,000 เฮิร์ทซ์ ปรับเพิ่ม/ลดได้ 0-18 ดีบี ภาคจ่ายไฟระบบสวิทชิงด้วยทรานซิสเตอร์ชนิดไบ-โพลาร์ (BI-POLAR) ขนาด 30 โวลท์ มีสวิทช์เลือกแหล่งสัญญาณภายนอก (เครื่องเล่นดีวีดี/เอมพี 3) ปรับวอลูมให้สัญญาณออกได้สูงสุด 7 โวลท์ RMS ปรับเลือกค่าความถี่ให้ซับวูเฟอร์ที่ 30/300 เฮิร์ทซ์ ค่าอัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน 90 ดีบี ค่าความเพี้ยนรวม THD 0.05 % ค่าการแยกแชนแนล 80 ดีบี------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ formula
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2560
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Pf5wV
เพิ่มเพื่อน