ข่าวมหกรรมฯ

ลมหายใจไร้มลทิน มอบทุนการศึกษา 100 เยาวชนคนเก่ง


มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผลและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2559 จำนวน 70 รางวัล รวมกว่า 100 คน พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนซื่อสัตย์สุจริตผ่านสื่อออนไลน์

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เปิดเผยว่า ในปี 2559 มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มิลทิน” ได้จัดกิจกรรมการประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ประกวดเรียงความ 2. ประกวดร้องเพลง 3. ประกวดวาดภาพศิลปะ และ 4. ประกวดหนังสั้น ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ประกาศผล 70 รางวัล พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ทั้งทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท และสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินปีนี้ รวมกว่า 100 คน

 

“ปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ จัดกิจกรรมการประกวดตามแนวคิดหลัก คือ “จะคิด ทำ สอนอย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต” พร้อมเพิ่มการประกวดหนังสั้น เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริตผ่านสังคมออนไลน์ และจุดประกายให้มีการสร้างเครือข่ายเยาวชนของมูลนิธิอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

 

ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ www.lomhaijai.org www.dcy.go.th หรือพูดคุยกับเราได้ที่ www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo หรือโทร 0-2641-8444 ต่อ 215

 

 

ผลการประกวดกิจกรรมของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559
1) ประกวดเรียงความ

หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำบ้านเมืองใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น”
ผู้ชนะเลิศ

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงอรนุช สุขบรรเทิง โรงเรียนศรีสำราญราษฎร์บำรุง จ. สมุทรสาคร

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นางสาวปนัดดา ช่วยสกุล

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จ. สุราษฎร์ธานี

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวภาณิชา พิกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต จ. ปทุมธานี

 

2) ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

ผู้ชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงมัชฌิมา ขาวผ่อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต จ. ปทุมธานี

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นางสาวศุภกรานต์ ประกอบเพชร โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพฯ

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวลวัศย์สร พลายสวาท มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

 

ผู้ชนะเลิศ ประเภทหมู่

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม เบญจดุริยศิลป์

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีม คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้มลทิน

 

3) ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ “หน้าที่ของเด็กไทย”

ผู้ชนะเลิศ

ระดับปฐมวัย ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์พาขวัญ โคกระบินทร์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายคิมหันต์ ต่อกระโทก โรงเรียนบ้านท่าตะแบก จ. นครราชสีมา

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นายศตวรรษ ตันเตจ๊ะ
โรงเรียนสมปราบพิทยาคม จ. ลำปาง

 

4) ประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ความซื่อสัตย์”

ผู้ชนะเลิศ

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีม 2.9 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ. เพชรบุรี

 

ผู้ชนะเลิศ

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

โดยมี ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีม ม.ศรีปทุม ชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ. ชลบุรี------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2560
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DMLFx
เพิ่มเพื่อน